Pielęgniarki i położne poz. W "naszej sprawie" złożono 19 interpelacji i zapytań poselskich. Teraz ministerstwo odpowiada na nie hurtowo. I pojawiają się nowe informacje.

Pielęgniarka i położna poz.

 

Portal Pielęgniarek i Położnych w 2011 roku to:

3 mln odsłon,

milion odwiedzin,

430 000 unikalnych użytkowników.

Jaki jest

 

Informowaliśmy na Portalu 18 grudnia, że sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia pan Jakub Szulc informował posłów z sejmowej mównicy, że:

"Naszym celem ani zamiarem nie było w żaden sposób ograniczanie kwestii możliwości wyboru osobno lekarza, osobno pielęgniarki, osobno położnej. Ta możliwość po wejściu w życie projektowanych przepisów na pewno pozostanie. Dlatego też chciałbym z tego miejsca uspokoić, odpowiedzieć na wszelkie potencjalne niepokoje. Szczegółowe zapisy już zostały uwzględnione. W naszym przekonaniu one nie rodziły wątpliwości. Ponieważ jednak takie wątpliwości pojawiły się w środowisku pielęgniarskim, zapisy te zostały zmienione tak, ażeby absolutnie nie można było z tych przepisów wyinterpretować, że musi być dokonany jednoczesny wybór lekarza, pielęgniarki, położnej u jednego świadczeniodawcy. Tak więc takiego ryzyka absolutnie nie będzie Dziękuję bardzo".
.

Od złożenia powyższej deklaracji minął miesiąc. Co słychać w naszej sprawie?

Otóż ministerstwo zdrowia nadal pisemnie odpowiada hurtowo na 18 interpelacji i zapytań w przedmiotowej sprawie, które nadal wpływają do sejmu. Nawet jeden z senatorów złożył w dniu 22 grudnia oświadczenie senatorskie w przedmiotowej sprawie, choć ustawa nie trafiła jeszcze do sejmu. W jednej z  odpowiedzi (3 stycznia 2012 roku) udzielonej przez sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia pana Jakuba Szulca na poselską interpelacje czytamy:

"Ponadto uprzejmie informuję, że niezależnie od prac ww. zespołu minister zdrowia zarządzeniem z dnia 1 września 2011 r. powołał Zespół do spraw opracowania propozycji modelu realizacji świadczeń pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. Urz. MZ Nr 7, poz. 62). Zadaniem zespołu jest opracowanie propozycji modelu realizacji świadczeń pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej oraz funkcjonowania w systemie podstawowej opieki zdrowotnej pielęgniarki rodzinnej i pielęgniarki praktyki. Członkami zespołu są m.in. przedstawiciele Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych w Polsce, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz przedstawiciele merytorycznych departamentów Ministerstwa Zdrowia. W trakcie prac zespołu poruszana jest również kwestia projektu ustawy".

Szkoda, że na stronie naczelnej izby pip nie ma żadnych informacji z prac powyższego zespołu. Szkoda.

Mariusz Mielcarek

Więcej informacji w sprawie deklaracji wyboru znajdziesz w aktualnościach w zakładce - zamach na samodzielność zawodową pielęgniarek i położnych rodzinnych

.