Dofinansowane studia pomostowe nabór (wiosenny 2012) zamierzają prowadzić: cztery uczelnie na kierunku położnictwo oraz 20 uczelni na kierunku pielęgniarstwo.

Dofinansowane studia pomostowe 2012.

Zobacz wykaz uczelni, z którymi ministerstwo zdrowia zamierza podpisać umowy ramowe na prowadzenie dofinansowanych studiów pomostowych (nabór wiosenny 2012). Teraz odbędzie się kolejny (właściwy) etap postępowania przetargowego. Zostaną wyłonione uczelnie, z którymi ministerstwo podpisze umowy wykonawcze. Jest określona suma środków finansowych na studia dofinansowane. Teraz uczelnie będą musiały podać ostateczną cenę za semestr. Następnie ministerstwo rozdysponuje przedmiotowe środki finansowe zaczynając je przydzielać od uczelni, które przedstawią  najniższe ceny. Aż do wyczerpania środków finansowych. Wobec powyższego nie wszystkie uczelnie zamieszczone w wykazie będą prowadziły dofinansowane studia. Dalsze informacje będziemy podawać na bieżąco na Portalu.

 

Mariusz Mielcarek

.