Pielęgniarko i położno! Powinnaś być zadowolona. Twoje zarobki według wiceministra zdrowia w okresie listopad 2007 do kwietnia 2011 wzrosły odpowiednio o: około 20%, 23% lub 28%. Do jakiej grupy się zaliczasz? Tylko nie kombinuj i pisz prawdę.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Poseł zapytał w dniu 24 listopada 2011 roku nowego ministra zdrowia w sprawie realizacji obietnic byłej minister zdrowia Ewy Kopacz. Jeden z elementów zapytania dotyczył  "kwoty pieniędzy przeznaczonych na podniesienie zarobków personelu medycznego podczas minionej kadencji rządu Platformy Obywatelskiej"?
.

Jakub Szulc - sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia odpowiedział w dniu 3 stycznia br. Poniżej przytaczam fragment jego odpowiedzi.

"Odnosząc się do pytania o kwotę pieniędzy przeznaczonych na podniesienie zarobków personelu medycznego podczas minionej kadencji rządu Platformy Obywatelskiej, uprzejmie wyjaśniam, iż od listopada 2007 r. do kwietnia 2011 r. (...) wysokość średnich miesięcznych wynagrodzeń łącznych brutto (wynagrodzenie zasadnicze brutto wraz ze wszelkimi dodatkami) pielęgniarek i położnych zatrudnionych na etatach wzrosła dla grupy:
— specjalistek pielęgniarek/położnych – o ok. 20% (z 2995 zł do 3582 zł),
— starszych pielęgniarek/położnych – o ok. 23% (z 2564 zł do 3163 zł),
— pozostałych pielęgniarek/położnych – o ok. 28% (z 2194 zł do 2812 zł)".

Mariusz Mielcarek

P.S

Tak nawiasem mówiąc w podmiocie leczniczym, w którym wykonuję zawód pielęgniarza związki pip wywalczyły w roku 2011 podwyżki. 10 zł. Tak całe dziesięć złotych. No, ale nie jednorazowo. Do podstawy! Od tego tylko odejmą ZUS, US i składkę na izbę pip. Reszta moja. Ja się cieszę. Pielęgniarstwo to przygodaM.M.