PROTEST! Pielęgniarki zatrudnione na umowach cywilnoprawnych w nowogardzkim szpitalu piszą do Prezesa Naczelnej Izby PiP w sprawie składek ściaganych przez izbę pielęgniarek i położnych. "Przedmiotowa składka jest zbyt wysoka!"

Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych.

Portal Pielęgniarek i Położnych w 2011 roku to:

3 mln odsłon,

milion odwiedzin,

430 000 unikalnych użytkowników.

 

                                                                  Nowogard 31.01.2012r.
Pielęgniarki zatrudnione                                             
na umowach cywilno – prawnych
SPSR w Nowogardzie
ul. Woj. Polskiego 7
72 – 200 Nowogard


                                      Pani  GRAŻYNA ROGALA - PAWELCZYK
                                     PREZES NACZELNEJ IZBY
                                   PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH


Jesteśmy pielęgniarkami z Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie zatrudnionymi na umowach cywilno – prawnych. Wyrażamy swój protest odnośnie podniesienia składki członkowskiej na Izby Pielęgniarskie. Uważamy, że składka miesięczna w kwocie 37,70 zł jest zbyt wysoka w stosunku do naszych wynagrodzeń – nie wszystkie zarabiamy średnią krajową (3769zł.w/g GUS).
Efektem podniesienia składki do tak wysokiej kwoty będzie jej niepłacenie.
Straszenie pielęgniarek ściąganiem składki przez komornika nie jest metodą, ponieważ kojarzy się tylko i wyłącznie z przymusem, terrorem itp.
Chcemy również nadmienić, że składka na Izby Lekarskie wynosi 40zł. miesięcznie, a różnica w dochodach jest znaczna.
Proponujemy składkę w wysokości 0,5 % przeciętnego wynagrodzenia w sektorze pielęgniarskim bez nagród z zysku. Na tyle nas stać i taką kwotę jesteśmy w stanie zaakceptować. Oburzone jesteśmy podwyższeniem wynagrodzenia za pracę dla przewodniczących i ich zastępców a także personelu Izb. Wynagrodzenia te nie są adekwatne do zarobków pielęgniarek i oczywiście są   pokrywane z naszych składek. 
Prosimy zastanowić się nad perfidią postępowania w tej materii. Czy Panie mają zamiar ograniczać nasze prawa pielęgniarek do wyboru formy zatrudnienia??? 

                                                  Z poważaniem
                                                  Pielęgniarki SPSR
                                                  w Nowogardzie

Do wiadomości:                                                                                         1.Przewodnicząca Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych

2. Mariusz Mielcarek
Portal Pielęgniarek i Położnych                              

Załączniki:
- Lista z podpisami pielęgniarek

.

Zobacz więcej w przedmiotowej sprawie. Ponad 250 KOMENTARZY!