Dyrektorzy szpitali ogłaszają konkursy, których przedmiotem jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki na oddziałach szpitalnych i poradniach. Zobacz przykłady takich ogłoszeń. Zobacz jakie wymagania kwalifikacyjne są stawiane pielęgniarkom. Zobacz wzory umów kontraktowych. Natomiast pielęgniarka musi w ofercie podać stawkę w PLN za 1 godzinę dyżuru w dni robocze oraz dni świąteczne.

Zatrudnianie pielęgniarki i położnej.

Szpital Uniwersytecki w Bydgoszczy - umowy na świadczenie usług zawarte zostaną na okres od 01.03.2012 roku do dnia 28.02.2015 roku - szczegóły,

 

 

SP ZOZ Szpital w Szczecinie - wzory umowy:

- stawka godzinowa

- stawka ryczałtowa

Szpital MSWiA w Rzeszowie - pielęgniarka medycyny pracy - wzór umowy,

NZOZ w Tczewie - konkurs na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie:wykonywania czynności pielęgniarki koordynującej i nadzorującej pracę w dziale opieki długoterminowej - warunki konkursu, projekt umowy, ogłoszenie o wyniku konkursu,

Szpital Powiatowy w Piszu - konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych - pielęgniarka systemu,

Szpital Łęczna - konkurs,

Szpital Powiatowy w Chodzieży - Konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych i pielęgniarskich w Oddziale AiIT

Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie - konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie całodobowej opieki pielęgniarskiej w okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2014r.

Mariusz Mielcarek