Po pierwsze NORMY ZATRUDNIENIA, głupcze!, chciałoby się powiedzieć czytając listę postulatów zgłoszonych przez samorząd pip na spotkaniu z ministrem zdrowia.

Działalność władz samorządu pip.

Portal Pielęgniarek i Położnych w 2011 roku to:

3 mln odsłon,

milion odwiedzin,

430 000 unikalnych użytkowników.

Jaki jes

Poniżej cytuję za stroną naczelnej izby pip listę zgłoszonych postulatów na spotkaniu z ministrem zdrowia w dniu 22 lutego br.: 

 

  • urlop zdrowotny dla poratowania zdrowia,
  • urlop szkoleniowy gdyż, pielęgniarka i położna w czasie wykonywania zawodu stale musi podnosić swoje kwalifikacje zawodowe,
  • objęcie pielęgniarek i położnych bezpłatna opieką profilaktyczną w szerokim zakresie,
  • wcześniejsze emerytury na wskazanych stanowiskach pracy,
  • zwiększenie wymiaru urlopu wypoczynkowego o 10 dni raz na dwa lata, po pięciu latach nieprzerwanej pracy,
  • zwrot kosztów kształcenia podyplomowego, warunkowanego wykonywanymi zadaniami, w kwocie nie mniejszej niż 50% kosztów kształcenia,
  • zwolnienie z podatków, o kwoty wydatkowane przez pielęgniarkę i położną na kształcenie podyplomowe,
  • zwrot kosztów przejazdu związanego z wykonywaniem obowiązków służbowych,
  • nagrody za wybitne, nowatorskie osiągnięcia w zakresie pielęgniarstwa i położnictwa przyznawane przez ministra właściwego do spraw zdrowia,
  • płatne dni wolne od pracy z okazji Dnia Pielęgniarki - 12 maja i Dnia Położnej - 8 maja.

Zobacz treść komunikatu na stronie naczelnej izby pip.


Komentarz redakcyjny Portalu Pielęgniarek i Położnych

Po pierwsze NORMY ZATRUDNIENIA, głupcze! 

.

Zapraszam do dyskusji poprzez zamieszczanie komentarzy.

Przeczytaj Gazeta Pielęgniarki i Położnej - artykuł -Fakty i mity - normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych.

Mariusz Mielcarek