Kolejne przykłady łamania prawa przez izby pielęgniarek i położnych w: Szczecinie, Krakowie, Łodzi. Zobacz pismo do ministra zdrowia z wnioskiem o interwencję w sprawie bezprawnego działania izb pielęgniarek i położnych.

Działalność izby pip.

Portal Pielęgniarek i Położnych w 2011 roku to:

3 mln odsłon,

milion odwiedzin,

430 000 unikalnych użytkowników.

 

 

Na stronie internetowej okręgowej izby pip w Krakowie opublikowano "wniosek o wpis do rejestru indywidualnej/indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarki/położnej wykonywanej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego". Na stronie 4 wniosku wymieniono załączniki. Pod pozycją 6 w załącznikach figuruje: "zaświadczenie o opłacaniu składek na rzecz MOIPiP z ostatnich trzech lat".

 

      Natomiast zapisy art. 102 ustawy o działalności leczniczej, który reguluje zakres danych zawartych we wniosku o wpis do przedmiotowego rejestru oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru, nie stawiają wymogu przedstawiania przez pielęgniarki i położne "zaświadczenia o opłacaniu składek".

Warunkowanie przez izby pielęgniarek i położnych dokonania wpisu do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą od przedstawienia "zaświadczenia o opłacaniu składek" jest karygodne, gdyż jest sprzeczne z regulacjami prawnymi i narusza prawo pielęgniarek i położnych w zakresie swobody prowadzenia działalności gospodarczej.

Podobna sytuacja występuje w innych izbach np. w: Szczecinie (pismo do przewodniczącej), Łodzi.

Mariusz Mielcarek