Wrocław. Zobacz informację o ponad 30 szkoleniach - kursach specjalistycznych, kwalifikacyjnych oraz specjalizacjach dla pielęgniarek i położnych.

Kursy specjalistyczne, kwalifikacyjne, szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych.

.

Kursy specjalistyczne

 • RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH - TRWA NABÓR NA NOWY TERMIN: ROZPOCZĘCIE -14.04.2012
 • ENDOSKOPIA DLA PIELĘGNIAREK - ROZPOCZĘCIE KWIECIEŃ 2012
 • ŻYWIENIE ENTERALNE I PARENTERALNE - TERMIN - KWIECIEŃ 2012
 • EDUKATOR W CUKRZYCY - KWIECIEŃ 2012
 • SZCZEPIENIA OCHRONNE DLA PIELĘGNIAREK -NOWY TERMIN: 31.03.2012-12.05.2012 tel. kontaktowy 783 383 244
 • LECZENIE RAN DLA PIELĘGNIAREK - NOWY TERMIN: WRZESIEŃ 2012
 • WYKONYWANIE I INTERPRETACJA ZAPISU ELEKTROKARDIOGRAFICZNEGO - TRWA NABÓR NA NOWY TERMIN 31.03.2012-28.04.2012 tel. kontaktowy 783 383 245

Więcej informacji na stronie organizatora kursów specjalistycznych

.

Kursy kwalifikacyjne

 • PIELĘGNIARSTWO NEFROLOGICZNE Z DIALIZOTERAPIĄ - ROZPOCZĘCIE KWIECIEŃ 2012
 • PIELĘGNIARSTWO KARDIOLOGICZNE - ROZPOCZĘCIE MAJ 2012
 • PIELĘGNIARSTWO EPIDEMIOLOGICZNE DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH - ROZPOCZĘCIE KWIECIEŃ 2012
 • PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE -ROZPOCZĘCIE KWIECIEŃ 2012
 • ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH - ROZPOCZĘCIE KWIECIEŃ 2012
 • PIELĘGNIARSTWO ZACHOWAWCZE DLA PIELĘGNIAREK - ROZPOCZĘCIE KWIECIEŃ 2012
 • PIELĘGNIARSTWO NEONATOLOGICZNE DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH - ROZPOCZĘCIE KWIECIEŃ 2012
 • PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI - NOWY TERMIN ROZPOCZĘCIA - MAJ 2012
 • PIELĘGNIARSTWO OPERACYJNE - ROZPOCZĘCIE-MAJ 2012
 • PIELĘGNIARSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ - TRWA NABÓR
 • PIELĘGNIARSTWO RODZINNE - TRWA NABÓR NA NOWY TERMIN: MAJ 2012
 • PIELĘGNIARSTWO OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ - ROZPOCZĘCIE - MAJ 2012
 • PIELĘGNIARSTWO ONKOLOGICZNE - TRWA NABÓR

Więcej informacji na stronie organizatora kursów kwalifikacyjnych

.

Szkolenia specjalizacyjne

 • SPECJALIZACJA NEFROLOGICZNA - ROZPOCZĘCIE MAJ 2012
 • SPECJALIZACJA KARDIOLOGICZNA -ROZPOCZĘCIE MARZEC 2012 ORAZ MAJ 2012 tel. kontakowy 783 383 245
 • SPECJALIZACJA NEONATOLOGICZNA - ROZPOCZĘCIE MAJ 2012
 • SPECJALIZACJA GERIATRYCZNA ROZPOCZĘCIE-MAJ 2012
 • SPECJALIZACJA OPIEKI PALIATYWNEJ MAJ 2012
 • SPECJALIZACJA POŁOŻNICZA DLA POŁOŻNYCH - ROZPOCZĘCIE MAJ 2012
 • SPECJALIZACJA RODZINNA DLA PIELĘGNIAREK - ROZPOCZĘCIE MAJ 2012 tel. kontaktowy 783 383 245
 • SPECJALIZACJA PEDIATRYCZNA - ROZPOCZĘCIE MAJ 2012
 • SPECJALIZACJA ANESTEZJOLOGICZNA I INTENSYWNEJ OPIEKI - ROZPOCZĘCIE MARZEC 2012
 • SPECJALIZACJA DIABETOLOGICZNA -ROZPOCZĘCIE MAJ 2012
 • SPECJALIZACJA OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ DLA PIELĘGNIAREK
 • SPECJALIZACJA PSYCHIATRYCZNA -ROZPOCZĘCIE WRZESIEŃ 2012
 • SPECJALIZACJA ZACHOWAWCZA - ROZPOCZĘCIE MAJ 2012
 • SPECJALIZACJA EPIDEMIOLOGICZNA -ROZPOCZĘCIE WRZESIEŃ 2012
 • SPECJALIZACJA OPERACYJNA - ROZPOCZĘCIE MAJ 2012

Więcej informacji na stronie organizatora szkoleń specjalizacyjnych

.

Szkolenia dla położnych

 • RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO - ODDECHOWA DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH - TRWA NABÓR NA NOWY TERMIN: ROZPOCZĘCIE - 14.04.2012
 • PIELĘGNIARSTWO EPIDEMIOLOGICZNE DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH - ROZPOCZĘCIE KWIECIEŃ 2012
 • ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH - ROZPOCZĘCIE KWIECIEŃ 2012
 • PIELĘGNIARSTWO NEONATOLOGICZNE DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH - ROZPOCZĘCIE KWIECIEŃ 2012
 • SPECJALIZACJA NEONATOLOGICZNA - ROZPOCZĘCIE MAJ 2012
 • EDUKATOR W CUKRZYCY - KWIECIEŃ 2012
 • SPECJALIZACJA POŁOŻNICZA DLA POŁOŻNYCH -ROZPOCZĘCIE MAJ 2012
 • PIELĘGNIARSTWO OPERACYJNE - ROZPOCZĘCIE MAJ 2012
 • SPECJALIZACJA EPIDEMIOLOGICZNA
 • PIELĘGNIARSTWO RODZINNE DLA POŁOŻNYCH -ROZPOCZĘCIE KWIECIEŃ 2012
 • MONITOROWANIE DOBROSTANU PŁODU W CZASIE CIĄŻY I PODCZAS PORODU - TRWA NABÓR

Więcej informacji na stronie organizatora szkoleń dla położnych

.