Władze okręgowych izb pip robią sobie jaja z pielęgniarek i położnych!

Działalność władz samorządu pip.

 

Pielęgniarki i położne zostały ustawą zmuszone do obowiązkowej przynależności do okręgowych izb pip. Przynależność ta wiąże się z przymusem opłacania miesięcznych składek członkowskich. Wysokość składki ustala Zjazd Krajowy PiP.

Teraz opiszę sytuację ukazującą sposób traktowania pielęgniarek i położnych przez władze izby pip. Otóż, pielęgniarka lub położna w celu złożenia wniosku np. o refundację szkolenia, zapomogę socjalną musi przedstawić jako załącznik do przedmiotowych wniosków zaświadczenie o opłacaniu składek członkowskich.

Pielęgniarka lub położna zmuszona do przynależności do izby, opłaca wymuszone składki członkowskie poprzez dział księgowości szpitala, w którym jest zatrudniona. Składa wniosek do izby o np. refundację kosztów kształcenia. Izba każe pielęgniarce udowodnić, że opłaca składki. I żąda wydanego przez pracodawcę, zaświadczenia o opłacaniu składki.

A składki od tej pielęgniarki wpływają przecież co miesiąc na konto izby!  Dlatego to na władzach izby ciąży obowiązek udowodnienia danej pielęgniarce lub położnej, że nie opłaca składek. A nie na pielęgniarce, że opłaca składki.

Postępowanie izby pip jest nowatorskie w skali naszego kraju. Dobrze, że np. ZUS, PZU lub US nie stosuje powyższych praktyk wobec obywateli.

Podsumujmy: Izby muszą zmienić swoje postępowanie i zakończyć z obarczaniem pielęgniarek i położnych obowiązkami, które nie powinno mieć miejsca, gdyby izba w sposób profesjonalny ewidencjonowała składki członkowskie.

Mariusz Mielcarek   

.