Nowa jakość w resorcie zdrowia? Minister zdrowia trzy lata temu powołał zespół ds. pielęgniarstwa. Pół roku temu kolejny. Efektów pracy tych zespołów nie opublikowano. Teraz ministerstwo powołuje .... dwa kolejne zespoły.

Pielęgniarstwo 2012.

 

Minister zdrowia zarządzeniem z dnia 9 lipca 2009 roku (Dz. Urz. MZ. 09.06.33) powołał "Zespół do Spraw Opracowania Sposobu Ustalenia Norm Zatrudnienia Pielęgniarek i Położnych w Zakładach Opieki Zdrowotnej". Czyli przedmiotowy zespół powołano . . . prawie 3 lata temu. Czy prace powyższego zespołu przełożyły się na nowe uregulowania prawne? NIE! Czy opublikowano efekty prac przedmiotowego zespołu? NIE!

Następnie zarządzeniem z dnia 1 października 2011 roku (Dz. Urz. MZ. 11.7.62) minister zdrowia powołał kolejny zespół. Tym razem do spraw opracowania propozycji modelu realizacji świadczeń pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej.  Czy prace powyższego zespołu przełożyły się na nowe uregulowania prawne? NIE! Czy opublikowano efekty prac przedmiotowego zespołu? NIE!

Obecnie skierowano do podpisu przez ministra zdrowia projekty dwóch zarządzeń. Pierwsze powołuje zespół do spraw  "analizy przepisów dotyczących wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej". Drugi do spraw "analizy i oceny zabezpieczenia społeczeństwa w świadczenia pielęgniarskie i położnicze oraz określenia kryteriów będących podstawą ustalania priorytetów w zakresie kształcenia podyplomowego".

Warto zauważyć nową jakość w pracy ministerstwa. Poprzednie zespoły miały za zadanie "opracować". Teraz mają "analizować i oceniać". To bardzo ambitne zadanie. Boję się, że konsekwencją obranego przez resort zdrowia kierunku prac będzie powołanie wkrótce zespołu do spraw "zebrania i skserowania przepisów prawnych dotyczących  wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej".   

Mariusz Mielcarek

.