Skutki regulaminu wynagradzania. Pielęgniarka - specjalistka z 25-letnim stażem na OIOM. Wynagrodzenie zasadnicze - 2 150 zł. Nowy pracownik na oddziale, absolwent - magister pielęgniarstwa - 2 550 zł.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

 

Opisany przykład to dowód  na skutki zapisów w regulaminach wynagradzania. Regulaminy te najczęściej regulują wysokość wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych także w odniesieniu do posiadanego poziomu wykształcenia. Figurują w nich między innymi stanowiska pracy np: pielęgniarka, starsza pielęgniarka, pielęgniarka specjalistka, magister pielęgniarstwa. Przy każdym stanowisku zapisano wysokość minimalnego wynagrodzenia zasadniczego.

Pielęgniarka - specjalistka otrzymuje 20% dodatku za wysługę lat. Natomiast absolwentka oprócz wyższego wynagrodzenia zasadniczego, otrzymuje wyższe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej i dni świąteczne (odpowiednio 65% i 45% stawki godzinowej wyliczonej od wynagrodzenia zasadniczego).

Osoba wprowadzająca w rzeczywistość zawodową nowego pracownika otrzymuje niższe wynagrodzenie niż wprowadzany.

Mariusz Mielcarek

.