Świadczeniodawców w zakresie opieki długoterminowej zmuszano do podpisywania oświadczeń zobowiązujących ich do zatrudniania pielęgniarek tylko na cały etat przeliczeniowy i zwolnienia się tych osób z poprzedniego miejsca pracy.

Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej.

Zapytanie do ministra zdrowia
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej domowej

 

Szanowny Panie Ministrze! Na terenie województwa pomorskiego pojawił się problem związany z kontraktowaniem świadczeń na usługi z zakresu opieki długoterminowej domowej w Pomorskim Oddziale Wojewódzkim NFZ. Podczas rozpatrywania wniosków komisja zakwestionowała punkt dotyczący harmonogramu pracy deklarowanego personelu, wymuszając pod rygorem odrzucenia oferty podpisywanie oświadczeń, których treść zobowiązywała do zatrudnienia pielęgniarek tylko i wyłącznie na cały etat przeliczeniowy NFZ (6 pacjentów) i zwolnienia się tych osób z poprzedniego zakładu pracy. NFZ wymusił takie oświadczenie mimo składanych pisemnie wyjaśnień dotyczących tego, że deklarowany personel pracuje tylko w jednym zakładzie na jeden etat w systemie zmianowym i pracując na pół etatu przeliczeniowego w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej będzie w stanie bezkolizyjnie opiekować się 3 pacjentami. Harmonogram przedstawiony w ofercie zapewniał zgodnie z wymogami dostępność w godz. 8-20. Nadmienić trzeba, że przygotowujący ofertę w oparciu o wyżej wymienione dokumenty oraz konsultacje ze środowiskiem pielęgniarskim nigdzie nie natrafił na zapis dotyczący zatrudniania personelu tylko i wyłącznie na jeden cały etat w jednym zakładzie pracy.
Na terenie powiatu kartuskiego brakuje tego typu świadczeń, zaś pielęgniarska opieka długoterminowa domowa jest alternatywą dla dużo bardziej kosztownych stacjonarnych zakładów opiekuńczo-leczniczych; zapotrzebowanie na tego typu usługi jest bezsporne.
Wobec powyższego zwracam się do Pana Ministra z pytaniami:

  • 1. Czy NFZ ma prawo wymuszać na świadczeniodawcach zatrudnienie pielęgniarek w pielęgniarskiej opiece długoterminowej tylko i wyłącznie w jednym zakładzie, w pełnym wymiarze czasu pracy, przy zatrudnieniu kilku pielęgniarek i zapewnieniu dostępu do świadczeń w godz. 8-20?
  • 2. Czy pielęgniarka pracująca w pielęgniarskiej opiece długoterminowej musi pracować tylko w tym zakładzie i musi zwolnić się z poprzedniego zakładu?
  • 3. Czy pielęgniarka musi świadczyć usługi u 6 pacjentów (l etat), a nie może świadczyć usług w ramach 1/2 etatu (3 pacjentów), zachowując pracę w poprzednim zakładzie i dostosowując pracę do grafiku pracy zmianowej?

 
Łączę wyrazy szacunku
Poseł Stanisław Lamczyk
Warszawa, dnia 15 lutego 2012 r.

.