To nie spóźniony prima aprilis. W całym szpitalu gdzie były 12 - godzinne dyżury pielęgniarek i położnych wprowadzono 8 - godzinne. Czyli pracę na trzy zmiany! Jak motywowano wprowadzenie zmian? Starosta: pracownicy są zmęczeni to normalne, bo wszyscy inni pracują po 8 godzin. Po to walczono o prawa pracownicze, aby dzień pracy wynosił 8 godzin.

Pielęgniarstwo 2012.