Szczepienia ochronne obowiązkowe i zalecane od A do Z.

Pielęgniarstwo - szczepienia ochronne.

 

.

Publikacja „Szczepienia ochronne obowiązkowe i zalecane od A do Z” została wydana w 2012 roku. W pierwszej części książki zaprezentowano między innymi wykaz stanów chorobowych, których występowanie nie jest przeciwwskazaniem do szczepienia. W tej części podjęto także problematykę odstępów czasowych pomiędzy szczepieniami i jednoczesnego stosowania kilku szczepionek oraz opisano zagadnienie doboru długości igły oraz miejsca szczepienia (informacje powyższe wzbogacono zdjęciami). W kolejnej części opublikowano aktualny program obowiązkowych szczepień ochronnych oraz zalecane szczepienia dla niemowląt, dzieci, młodzieży i dorosłych. Kolejną cześć publikacji poświęcono bezpieczeństwu szczepień. Poruszono tutaj zagadnienia dotyczące niepożądanym odczynom poszczepiennym oraz reakcjom alergicznym, a także opisano problematykę szczepienia dzieci z zaburzoną odpornością, autyzmem. Piąta część podręcznika to informacje w zakresie komunikacji interdyscyplinarnej pomiędzy rodzicami a personelem medycznym, ze szczególnym uwzględnieniem roli pielęgniarki praktyki. Następnie opisano aktualny stan organizacji szczepień ochronnych,  także w kontekście uwarunkowań prawnych. Kolejną bardzo praktyczną częścią publikacji są pytania do eksperta wraz odpowiedziami na najbardziej nurtujące pytania zadawane przez rodziców szczepionych dzieci. Około 50 pytań uszeregowano w zakresie problematyki jakiej dotyczą. Ponadto w publikacji zawarto kilka formularzy dokumentacji np.:

  • formularz oceny ryzyka szczepienia ochronnego,
  • oświadczenie świadomej odmowy szczepienia ochronnego.

W książce opublikowano także:

  1. aktualny na 2012 rok program szczepień ochronnych,
  2. rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 roku w sprawie szczepień ochronnych wraz z 5 załącznikami.

.

Zobacz także:

MAJOWA OBNIŻKA CEN na 40 tytułów (w zakresie pielęgniarstwa i położnictwa oraz nauki języków obcych) w Sklepie Pielęgniarek i Położnych. Rabat do 30%.