Zobacz wideo z wręczenia dyplomów 80 absolwentom studiów pomostowych dla pielęgniarek. Wypowiada się również ordynator IOM, z którego 9 pielęgniarek ukończyło przedmiotowe studia.

Studia pomostowe dla pielęgniarek.

Zobacz także:

Artykuł z Gazety Pielęgniarki i Położnej

Aktualnosci według działów:

.