Zobacz jakie specjalizacje dla pielęgniarek i położnych zamierza dofinansować w 2012 resort zdrowia.

Dofinansowane specjalizacje pielęgniarek i położnych 2012.

Ministerstwo zdrowia ogłosiło, że zamierza dofinansować niżej wymienione specjalizacje w poszczególnych województwach (liczba miejsc szkoleniowych po 25 na daną specjalizację:

 

Zachodniopomorskie

Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek,
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek,
Pielęgniarstwozachowawcze dla pielęgniarek,
Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek,
Pielęgniarstwo położnicze dla położnych.

Wielkopolskie

Pielęgniarstwo zachowawcze dla pielęgniarek,
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek,
Pielęgniarstwo w ochronie zdrowia pracujących dla pielęgniarek,
Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek,
Pielęgniarstwo diabetologiczne dla pielęgniarek,
Pielęgniarstwo nefrologiczne dla pielęgniarek.

Warmińsko-mazurskie

Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek,
Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek,
Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dlapielęgniarek.

Świętokrzyskie

Pielęgniarstwo zachowawcze dla pielęgniarek,
Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek,
Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek,
Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania dla pielęgniarek.

Śląskie

Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek,
Pielęgniarstwo zachowawcze dla pielęgniarek,
Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek,
Pielęgniarstwo kardiologiczne dla pielęgniarek,
Pielęgniarstwo ginekologiczne dla położnych,
Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych.

Pomorskie

Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek,
Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek,
Pielęgniarstwo ginekologiczne dla położnych,
Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek.

Podlaskie

Pielęgniarstwo zachowawcze dla pielęgniarek,
Pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek,
Pielęgniarstwo ginekologiczne dla położnych.

Podkarpackie

Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek,
Pielęgniarstwo położnicze dla położnych,
Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek,
Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek.

Łódzkie

Pielęgniarstwo zachowawcze dla pielęgniarek,

Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek,
Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek,
Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych.

Opolskie

Pielęgniarstwo zachowawcze dla pielęgniarek,
Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek,
Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek.

Mazowieckie

Pielęgniarstwo kardiologiczne dla pielęgniarek,
Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek,
Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek,
Pielęgniarstwo ginekologiczne dla położnych,
Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek,
Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek,
Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek,
Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek.

Małopolskie

Pielęgniarstwo kardiologiczne dla pielęgniarek,
Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek,
Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek,
Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek,
Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek,
Pielęgniarstwo neurologiczne dla pielęgniarek.

Lubuskie

Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek,
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek,
Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek,
Pielęgniarstwo ginekologiczne dla położnych.

Lubelskie

Pielęgniarstwo zachowawcze dla pielęgniarek,
Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek,
Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek,
Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek,
Pielęgniarstwo ginekologiczne dla położnych.

Kujawsko-pomorskie

Pielęgniarstwo kardiologiczne dla pielęgniarek,
Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek,
Pielęgniarstwo położnicze dla położnych,
Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych.

Dolnośląskie

Pielęgniarstwo kardiologiczne dla pielęgniarek,
Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek,
Pielęgniarstwo ginekologiczne dla położnych,
Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek,
Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych.

Potencjalni organizatorzy powyższych specjalizacji mogą składać oferty do dnia 12 czerwca br. Potem nastąpi rozstrzygnięcie przetargu i wtedy będzie wiadomo do jakich firm poszczególne pielęgniarki i położne będą mogły składać wnioski o uczestnictwo w dofinansownej specjalizacji.

Jak się dostać na dofinansowaną specjalizację? Jaki może być ostateczny koszt dofinansowanej specjalizacji? Zobacz więcej informacji w sprawie dofinansowanych specjalizacji dla pielęgniarek i położnych w 2012 roku.

Więcej informacji w przedmiotowej sprawie na Portalu pod koniec tygodnia.

Mariusz Mielcarek

.