Nowość - Pielęgniarstwo psychiatryczne 2012 w Sklepie Pielęgniarek i Położnych.

Pielęgniarstwo.

Portal Pielęgniarek i Położnych w 2011 roku to:

3 mln odsłon,

milion odwiedzin,

430 000 unikalnych użytkowników.

.

 

.

Publikacja „Pielęgniarstwo psychiatryczne” została wydana w 2012 roku. Jest to pierwsze jej wydanie!  Adresowana między innymi do pielęgniarek wykonujących zawód na oddziałach psychiatrycznych oraz zajmujących się opieką nad osobami, u których  występują zaburzenia psychiczne. Współautorami podręcznika są między innymi osoby z tytułem magistra pielęgniarstwa, pracujące na wyższych uczelniach oraz posiadające doświadczenia zawodowe w zakresie pielęgniarstwa psychiatrycznego.
Poszczególne zagadnienia dotyczące opieki pielęgniarskiej autorzy publikacji przedstawili według poniższego schematu:

 • przedstawienie problemu,
 • cel opieki,
 • interwencje pielęgniarskie.

Taki układ prezentacji informacji pozwala czytelnikowi na szybkie znalezienie danych w kontekście poszczególnych zagadnień pielęgnacyjnych i opiekuńczych. Na zakończenie każdego z dwudziestu trzech rozdziałów zostały zamieszczone pytania sprawdzające.
W zakresie podstaw psychiatrii w podręczniku zaprezentowano zagadnienia dotyczące:

 1. historii psychiatrii jako dyscypliny naukowej,
 2. etyki i prawnych zagadnień w kontekście opieki psychiatrycznej,
 3. neuroanatomii i neurofizjologii oraz genetyki.

W drugiej części podręcznika poruszono problematykę badania i wywiadu psychiatrycznego, specyfiki wynikającej z komunikowania się z chorym z zaburzeniami psychicznymi wraz z przykładami relacji pomiędzy pielęgniarką a podopiecznym. Natomiast w trzeciej części omówiono specyfikę opieki pielęgniarskiej w psychiatrii i wynikającym z tego faktu procesowi pielęgnowania oraz zaprezentowano przykłady wzorów dokumentacji pielęgniarskiej, a także zamieszczono skale pomiaru np. nasilenia stresu.
W ostatniej części publikacji omówiono podstawy kliniczne, etiopatogenezę, objawy kliniczne, przebieg i rokowanie, leczenie oraz opiekę pielęgniarską w kontekście interwencji pielęgniarskich, celów opieki, poniżej wymienionych stanów chorobowych:

 • schizofrenia,
 • choroby afektywne,
 • zaburzeń spowodowanych zażywaniem substancji psychoaktywnych,
 • zaburzeń jedzenia,
 • zaburzeń lękowych związanych ze stresem,
 • zaburzeń obsesyjno – kompulsyjnych,
 • zaburzeń osobowości,
 • zaburzeń wieku rozwojowego,
 • zaburzeń wieku podeszłego,
 • zaburzeń psychoseksualnych.

Zapraszamy do Sklepu Pielęgniarek i Położnych

Mariusz Mielcarek

Zastrzega się, że materiały publikowane na stronach internetowych Sklepu Pielęgniarek i Położnych, w zakresie opisów książek, skanów i zdjęć okładek, objęte są prawem autorskim WortalMed Mariusz Mielcarek. Zabrania się bez zgody WortalMed Mariusz Mielcarek ich wykorzystywania niezgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).