Kilka nowych informacji w zakresie dofinansowanych studiów pomostowych 2012 dla pielęgniarek i położnych.

Dofinansowane studia pomostowe 2012.

 

Portal Pielęgniarek i Położnych w 2011 roku to:

3 mln odsłon,

milion odwiedzin,

430 000 unikalnych użytkowników.

.

Ministerstwo zdrowia w dniu 29 czerwca br. ogłosiło listę uczelni, które złożyły oferty w postępowaniu przetargowym mającym wyłonić uczelnie, które będą prowadzić w najbliższym roku akademickim dofinansowane studia pomostowe dla pielęgniarek i położnych. Na przedmiotowej liście znajduje się 67 uczelni. Należy podkreślić fakt, że zamieszczenie danej uczelni na powyższej liście nie oznacza, że będzie ona prowadzić dofinansowane studia pomostowe. Dlaczego? Bowiem ta lista zawiera uczelnie, które złożyły akces na prowadzenie dofinansowanych studiów. I spełniły formalne wymogi uczestnictwa w postępowaniu przetargowym. Z tymi uczelniami ministerstwo podpisze zapewne tzw. umowy ramowe. "Zapewne" wynika z faktu, że zakwestionować wyniki przetargu może Urząd Zamówień Publicznych, który ma 14 dni na wniesienie ewentualnego zażalenia. Następnie ministerstwo zdrowia zaprosi poszczególne uczelnie (z listy 67) o podanie ostatecznych kwot opłat za czesne. Wtedy ministerstwo rozdysponuje środki finansowe na przedmiotowe studia w kolejności od najtańszych ofert do najdroższych. Może się więc okazać, że dla części uczelni z "listy 67" może nie starczyć pieniędzy. I dlatego nie można mieć pewności, że wszystkie uczelnie z "listy 67" pozyskają  środki finansowe na prowadzenie dofinansowanych studiów pomostowych. 

Zobacz "listę 67"

Analizując powyższą listę możemy dojść do dwóch pewnych wniosków.

  1. Studenci, którzy rozpoczną dofinansowane studia pomostowe od jesieni 2012 roku nie zapłacą z własnej kieszeni za czesne ani jednej złotówki (tylko opłatę rekrutacyjną). Bowiem tylko 5 uczelni z 67 podało koszt jednego semestru na kwotę powyżej 5 540, która jest górną granicą dofinansowania przez resort zdrowia. Ze względu na sposób prowadzenia ostatniego etapu postępowania przetargowego, o którym pisałem powyżej uczelnie te będą musiały obniżyć wysokość opłaty za czesne. W przeciwnym wypadku nie dostaną środków finansowych na prowadzenie przedmiotowych studiów, gdyż zostaną one rozdysponowane pomiędzy uczelnie, które określiły niższe opłaty za czesne;
  2. Od tego roku akademickiego ministerstwo zdrowia w ramach projektu dofinansowanych studiów pomostowych wprowadziło nowe rozwiązanieOtóż w poprzednich latach zdarzało się, że w jednym województwie kilka uczelni pozyskało środki finansowe na prowadzenie dofinansowanych studiów. Natomiast w innym województwie ani jedna. Dlatego wprowadzono limit miejsc na dofinansowanych studiach na danej uczelni. I tak jedna uczelnia może uzyskać tylko 100 miejsc dofinansowanych na kierunku pielęgniarstwo. W przypadku kierunku położnictwo będzie to maksymalnie 50 miejsc.

Ostateczna lista uczelni, które będą prowadzić dofinansowane studia dla pielęgniarek i położnych ma być ogłoszona pod koniec lipca.

Mariusz Mielcarek

 

19 września 2010 rok - Niektóre uczelnie wymagają wpłat od pielęgniarek i położnych, które rozpoczną od października dofinansowane studia pomostowe. Czy te opłaty są zgodne regulacjami prawnymi? Czekamy na szybkie i jednoznaczne stanowisko Departamentu Pielęgniarek i Położnych w ministerstwie zdrowia.

22 grudnia 2010 rok - Ministerstwo Zdrowia zabiera głos w sprawie pobierania przez uczelnie prowadzące dofinansowane studia pomostowe opłat, od pielęgniarek i położnych. Sprawę podnosiliśmy na Portalu od dnia 20 września 2010 roku. Szkoda, że ministerstwo swoje oficjalne stanowisko w tej prostej sprawie, prezentuje po trzech miesiącach . . . w grudniu.

.

Zobacz także:

Artykuły z Gazety Pielęgniarki i Położnej:

Studia pomostowe - praktyki zawodowe w sądzie

Działanie Ministerstwa Zdrowia w zakresie programu „dofinansowane studia pomostowe” można porównać z wręczaniem wiązanki kwiatów zawiniętych w gazetę, w której uprzednio przechowywano ryby.

Aktualności według działów:

Studia pomostowe

Dofinansowane studia pomostowe

Studia pomostowe jeszcze krótsze

Studia pomostowe fikcyjne praktyki zawodowe

.