Ile jest w Polsce zarejestrowanych pielęgniarek i położnych? Ile z nich jest aktywnych zawodowo? Ile rocznie przechodzi na emeryturę, a ile nowych wchodzi do systemu ochrony zdrowia? Jaka jest średnia wieku?

Polskie pielęgniarstwo 2012.

 

Z danych cytowanych przez wiceministra zdrowia pana Aleksandra Soplińskiego (w odpowiedzi na interpelację poselską) wynika, że    liczba zarejestrowanych pielęgniarek i położnych w Polsce wynosi 309 493 tys. Natomiast  pielęgniarek i położnych aktywnych zawodowo jest 239 193 tys. Te dane są na dzień 31.12.2011 r. Wiceminister przytacza także dane, że według prognoz NRPiP w latach 2010–2020 aż 80 814 pielęgniarek urodzonych w latach 1950–1960 osiągnie wiek emerytalny, natomiast jedynie 19 954 pielęgniarki podejmą pracę w tym zawodzie, co stanowi 24,69% liczby pielęgniarek nabywających prawo do emerytury w tym okresie i wskazuje na brak w systemie w 2020 r. – 60 860 pielęgniarek. Oznacza to, że liczba wchodzących do systemu pielęgniarek nie zapewnia wymiany pokoleniowej w zawodzie, ponieważ nie jest tożsama z liczbą osób odchodzących na emeryturę lub nabywających prawa do emerytury. Z danych NRPiP wynika także, iż rocznie zaledwie ok. 1814 pielęgniarek zgłasza się po prawo wykonywania zawodu i podejmuje pracę w zawodzie. Ponad to w odniesieniu do położnych w prognozowanych latach 2010–2020 szacuje się, iż 8799 położnych nabędzie prawo do emerytury, natomiast tylko 3982 osoby podejmą pracę w tym zawodzie, co stanowi 45,25% liczby położnych odchodzących z pracy w tym okresie i wskazuje na brak w systemie w 2020 r. – 4817 położnych. Średnia liczba położnych podejmujących pracę w ochronie zdrowia w ostatnich 10 latach wynosi rocznie 362 osoby.

.