Tzw. "instrumentariuszka brudna" musi być pielęgniarką lub położną!

Normy zatrudnienia pielęgniarek na bloku operacyjnym.

W 2008 roku na Portalu Pielęgniarek i Położnych zajmowaliśmy się sprawą dotyczącą faktu, że dyrektor szpitala nakazał pielęgniarkom nauczyć panie sprzątaczki czynności pielęgniarki instrumentariuszki brudnej. Szczegóły znajdziesz tutaj. Artykuł w powyższej sprawie w Gazecie Pielęgniarki i Położnej znajdziesz tutaj.

Waro wiedzieć, że  w projekcie rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędącymi przedsiębiorcami, który został opublikowany z datą 18 października br., zapisano:

"§ 6. Minimalne normy zatrudnienia:
1) w bloku operacyjnym - wynoszą na 1 czynny stół operacyjny (1 pacjent), co najmniej 1 pielęgniarkę albo położną operacyjną i 1 pielęgniarkę albo położną asystującą pielęgniarce albo położnej operacyjnej;"

Wniosek: tzw. "instrumentariuszka brudna" będzie musiała być pielęgniarką lub położną. Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

Mariusz Mielcarek