Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej. Propozycje zmian w regulacjach prawnych.

Pielęgniarstwo 2012.

 

Ministerstwo zdrowia opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, poniżej prezentujemy uwagi zgłoszone do przedmiotowego projektu przez:

  • Konsultanta Krajowego w dziedzinie Pielęgniarstwa Onkologicznego - dr n. med. Anna Koper
  • Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Pielęgniarstwa Przewlekle Chorych i Niepełnosprawnych na terenie Mazowsza Lilia Kimber - Dziwisz
  • osobę fizyczną
  • Naczelną Izbę PiP
  • Związek Zawodowy PiP

.