UWAGA!!! BEZPŁATNE STUDIA PODYPLOMOWE dla pielęgniarek i położnych!

Studia podyplomowe dla pielęgniarek i położnych.

Szanowni Państwo,

 

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie organizuje BEZPŁATNE STUDIA PODYPLOMOWE „Zarządzanie ochroną zdrowia dla kadr zarządzających podmiotami leczniczymi”.
Studia skierowane są do:
150 osób (90 kobiet, 60 mężczyzn) z kadry zarządzającej podmiotów leczniczych z całej Polski,
posiadających wykształcenie wyższe, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, zainteresowanych z własnej inicjatywy podniesieniem swoich kwalifikacji w zakresie zarządzania w podmiotach leczniczych z uwzględnieniem zmian dotyczących przekształcania ZOZ w spółki prawa handlowego.
W ramach studiów podyplomowych zapewniamy bezpłatnie:

 • Zajęcia stacjonarne w formie wykładów i warsztatów

 • Zjazdy stacjonarne w WSPA w Lublinie

 • Materiały dydaktyczne

 • Materiały szkoleniowe (teczka, notatnik, długopis)

 • Zaświadczenie o uczestnictwie (ukończeniu) Projektu

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
  Częściowy zwrot kosztów dojazdów na zajęcia stacjonarne

 • Częściowy zwrot kosztów noclegów podczas zjazdów stacjonarnych

 • Catering

 • Dodatkowo każdy uczestnik otrzyma certyfikat auditora wewnętrznego jakości!

 

Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane są w Biurze Projektu do 15 lutego 2013 r., po uprzednim wypełnieniu formularza rekrutacyjnego na stronie

http://www.wz.wspa.pl/rekrutacja


Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie http://www.wz.wspa.pl/ oraz w Biurze Projektu Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie 20-150 Lublin, ul. Bursaki 12, pokój 108
tel. 81 740 84 74, fax: 81 740 84 13

[email protected] [email protected]

Studia podyplomowe realizowane są w ramach projektu „WySPA zarządzania – studia podyplomowe dla kadr zarządzających podmiotami leczniczymi” współfinansowanego są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II, Działanie 2.3, Poddziałanie 2.3.4 Rozwój kwalifikacji kadr służący podniesieniu jakości zarządzania w ochronie zdrowia.