Piszcie do ministerstwa zdrowia przeciw likwidacji specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego!

Wykaz kursów i specjalizacj dla pielęgniarek i położnych.

Dane osobowe

 Pan
Bartosz Arłukowicz
Minister Zdrowia

Propozycja połączenia specjalizacji  w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego ze specjalizacją  w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego proponowana w nowym projekcie rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia jest niekorzystna.
Dotychczasowa forma kształcenia podyplomowego pielęgniarek operacyjnych, w postaci  specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego umożliwia przygotowanie profesjonalnej kadry pielęgniarek operacyjnych w bloku operacyjnym. Ograniczenie tej formy tylko do modułu w ramach kursu  kwalifikacyjnego wpłynie negatywnie na jakość kształcenia pielęgniarek operacyjnych.
Profesjonalnie wyszkolony personel pielęgniarek operacyjnych jest jednym z najważniejszych czynników zapewniających prawidłowe funkcjonowanie, organizację pracy bloków operacyjnych oraz bezpieczeństwo operowanemu pacjentowi.

Z poważaniem

.

 

.