Jaki rok 2012 był w zakresie liczby stanowisk naczelnej rady pip? BEZPŁODNY!

Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych.

Naczelna rada pip na swoich posiedzeniach w poniżej wymienionych latach podjęła następujacą liczbę stanowisk, apeli i rezolucji:

 

2009 - 38,

2010 - 55,

2011 - 61.

Natomiast w roku 2012 naczelna rada pip podjęła następujacą liczbę stanowisk i apeli:

6

Tutaj warto podkreślić, że rok 2012 obfitował chociażby w zapowiadane przez ministerstwo zdrowia zmiany w regulacjach prawnych dotyczących wykazu kursów i specjalizacji, które mogą odbywać pielęgniarki i położne, zakresu czynności, które może wykonać samodzielnie pielęgniarka lub położna bez zlecenia lekarskiego, sposobu obliczania norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych oraz podniesienia wieku emerytalnego.

Żadna z powyższych kwestii nie została podjeta przez naczelną radę pip poprzez podjęcie stanowiska lub apelu na posiedzeniu rady. Rada ta zbierała się w 2012 roku cztery razy.

Czego dotyczyło te 6 stanowisk i apeli z 2012 roku?

Prywatyzacji polskich uzdrowisk, podjęcia działań zmierzających do przywrócenia prawidłowego funkcjonowania systemu informatycznego obsługującego Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczej, odmówienia udziału przedstawicieli Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych w komisjach konkursowych, opracowania nowego produktu całodobowego zapewniającego świadczenia pielęgniarskie na rzecz mieszkańców domów pomocy społecznej, podjęcia działań zmierzających do usprawnienia funkcjonowania rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Jeden apel dotyczył zmiany wskaźnika korygującego z 0,4 na 0,5 w pielęgniarskiej opiece długoterminowej.

Z dniem 1 stycznia 2012 roku izba pip podniosła drastycznie wysokość składek członkowskich ściąganych od pielęgniarek i położnych zatrudnionych w oparciu o umowy cywlinoprawne - o 100% - z 18 złotych do 37,69 zł miesięcznie. Czyli do PONAD 450 zł rocznie.

Na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej naczelnej izby pip opracował

 

 

Mariusz Mielcarek

.