Dobra wiadomość! Parlament Europejski na posiedzeniu w marcu br. uzna kwalifikacje zawodowe polskich pielęgniarek - absolwentów Liceum Medycznego.

Uznawanie kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych w krajach UE.

.

Google Analytics

Portal Pielęgniarek i Położnych w 2012 roku to:

Prawie 3 miliony odsłon,

Prawie 1 milion odwiedzin,

Ponad 400 tysięcy unikalnych użytkowników.

Ponad 6 tysięcy KOMENTARZY!!!

.


 

W dniu 24 stycznia br. minister zdrowia powiedział z mównicy sejmowej:

"W końcu bardzo ważna rzecz dla naszych pielęgniarek. Chcę powiedzieć, że wczoraj - bo pan premier Miller, negocjując warunki, zapomniał o pielęgniarkach - na posiedzeniu Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów na szczeblu Unii Europejskiej podjęto decyzję, że kwalifikacje naszych pielęgniarek będą uznawane. To pierwszy etap tej ciężkiej batalii, którą prowadziła od pięciu lat minister Kopacz, a dzisiaj ją kontynuuję, spotykając się z komisarzami, z Komisją, z politykami europejskimi po to, żeby kwalifikacje naszych pielęgniarek były uznawane. Wczoraj ten pierwszy etap pokonaliśmy, przegłosowano to. Komisja Rynku Wewnętrznego powiedziała tak: chyba warto wspólnie się ucieszyć, że jakieś sprawy się załatwia po drodze ..."

(Wyżej cytowana wypowiedź pochodzi ze stenogramu posiedzenia sejmu zamieszczonego na stronie internetowej sejmu)

Powyższa informacja to dobra wiadomość dla polskich pielęgniarek i położnych. Ostateczne roztrzygnięcie w przedmiotowej sprawie ma zapaść w marcu br. Czyli prawie 10 lat od momentu, kiedy to UE powiedziała polskim pielęgniarkom, absolwentkom liceum medycznego NIE! Porażka w tym zakresie nie miała przysłowiowego "ojca". Natomiast naprawienie tej niesprawiedliwości wobec polskich pielęgniarek to będzie miało ojców wielu.

Mariusz Mielcarek

P.S. Dla pełniejszego obrazu bieżącej sytuacji w powyższym zakresie cytuję informację ze strony europosła pani Małgorzaty Handzlik  z dnia 23 stycznia br.:

"Tak" dla polskich pielęgniarek w Brukseli


Uznawanie kwalifikacji zawodowych polskich pielęgniarek na takich samych zasadach jak wszystkich innych pielęgniarek w Unii Europejskiej właśnie stało się możliwe. Dzięki staraniom Małgorzaty Handzlik, po ponad rocznej wytężonej pracy udało się przekonać posłów z innych państw członkowskich do przyjęcia poprawek mających na celu objęcie polskich pielęgniarek i położnych, które uzyskały kwalifikacje zawodowe przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej (a więc m.in. tych które ukończyły licea medyczne), systemem automatycznego uznawania kwalifikacji zawodowych na zasadzie praw nabytych.
A mówimy tutaj o nie małej grupie zawodowej, bo ponad 70% polskich pielęgniarek to właśnie absolwentki liceów medycznych. "Aby przekonać posłów z innych państw członkowskich do naszych racji odbyłam niezliczone spotkania, regularnie przedstawiałam też nasze postulaty na forum komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów IMCO, której jestem członkiem. Wskazywałam, że specjalne dodatkowe wymogi ustalone dla części polskich pielęgniarek nie znajdują uzasadnienia. Wszystkie bowiem pielęgniarki w Polsce, niezależnie od poprzedniego czy obecnego systemu kształcenia są traktowane jednakowo i jako pielęgniarki wykonują te same czynności zawodowe i posiadają te same kompetencje właściwe dla pielęgniarki opieki ogólnej. Spełnienie polskiego postulatu było dla mnie osobiście ogromnie ważne ponieważ spełnia oczekiwania naszych obywateli odnośnie równego traktowania w pełni wykwalifikowanych pracowników na obszarze Unii Europejskiej. Nasze pielęgniarki są wysoce wykwalifikowane i walczyłam właśnie o to aby były docenione w Unii Europejskiej, i to się udało - powiedziała Małgorzata Handzlik, wicekoordynator grupy EPL w komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów w Parlamencie Europejskim.
23 stycznia br, podczas głosowania w komisji IMCO, przyjęto poprawki, dotyczące polskich pielęgniarek. To ogromny sukces, bo nie tylko daje równe szanse na rynku pracy naszym polskim pielęgniarkom, ale też pokazuje, że ponad 8-letnie członkostwo Polski w Unii Europejskiej przekonało do nas pozostałe państwa członkowskie, które traktują nas jak równego partnera.
Dyrektywa w zmienionym kształcie jest kluczowa dla jednolitego rynku, ponieważ umożliwi w łatwiejszy sposób uznawanie kwalifikacji zawodowych, osób chcących podjąć pracę w innym państwie członkowskim. Propozycja ułatwi korzystanie z traktatowych swobód takich jak swoboda przemieszczania się czy podjęcia pracy w dowolnie wybranym państwie członkowskim. Jej przyjęcie będzie oznaczało większą mobilność w Unii Europejskiej, a więc większe szanse na znalezienie stażu czy pracy.
Ostateczne głosowanie na sesji plenarnej odbędzie się w marcu br.

.

Zobacz także:

Aktualności według działów - Uznawanie kwalifikacji w UE

Zdumiewająca wypowiedź wiceministra spraw zagranicznych! Czytano ponad 4 000 razy, 59 KOMENTARZY!

więcej informacji.