Według ministerstwa zdrowia pielęgniarka, absolwentka Liceum Medycznego posiada wykształcenie nie średnie lecz ....PONADGIMNAZJALNE!

Działalność ministerstwa zdrowia.

.
Google Analytics
Portal Pielęgniarek i Położnych w 2012 roku to:
Prawie 3 miliony odsłon,
Prawie 1 milion odwiedzin,
Ponad 400 tysięcy unikalnych użytkowników.
Ponad 6 tysięcy KOMENTARZY!!!
 
 
Otóż, tak wynika z dokumentu, który prezentuję poniżej. Jest to fragment podania, które będzie musiała wypełnić pielęgniarka / pielęgniarz aby móc uczestniczyć w bezpłatnych szkoleniach finansowanych przez UE. O tych szkoleniach informacja na portalu w dniu jutrzejszym.
Na pytania w zakresie rodzaju posiadanego wykształcenia pisałem: średnie. Teraz okazuje się, że według urzędników ministerstwa zdrowia pisałem nieprawdę, a wykształcenie moje to: PONADGIMNAZJALNE.
Natomiast informacja, że według ministerstwa zdrowia absolwenci Liceum Medycznego posiadają wykształcenie PONADGIMNAZJALNE, budzi szczególną irytację w kontekście prawie dzisięcioletnich starań o uznanie przez Komisję Europejską kwalifikacji zawodowych absolwentów Liceum Medycznego. Ma to nastąpić w maju bieżacego roku. Może to tak długo trwało, gdyż strona polska starała się o uznanie kwalifikacji dla osób, które posiadją według ministerstwa wykształcenie PONADGIMNAZJALNE!
Natomiast warto zauważyć, że w obowiązującej ustawie o systemie oświaty nie ma wykształcenia PONADGIMNAZJALNEGO!
 
.
USTAWA
z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty
-wyciąg-
Art. 11a.
1. Wykształcenie podstawowe posiada osoba, która ukończyła szkołę podstawową lub ukończyła podstawowe studium zawodowe.
2. Wykształcenie gimnazjalne posiada osoba, która ukończyła gimnazjum.
3. Wykształcenie zasadnicze zawodowe posiada osoba, która:
1) ukończyła zasadniczą szkołę zawodową, szkołę zasadniczą lub inną szkołę równorzędną, albo
2) ukończyła zasadniczą szkołę zawodową, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. a, albo
3) zdała egzamin, o którym mowa w art. 10 ust. 3 pkt 2 lit. a, oraz:
a) ukończyła kwalifikacyjne kursy zawodowe w zakresie wszystkich kwa-lifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, lub
b) uzyskała dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.
4. Wykształcenie średnie posiada osoba, która:
1) ukończyła szkołę ponadpodstawową, z wyjątkiem szkół wymienionych w ust. 3 pkt 1, lub
2) ukończyła szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły wymienionej w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. a i e.
 
Poniżej prezentuję skan przedmiotowego dokumentu. Warto podkreślić, że prezentowany dokument jest autorstwa Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie.
Mariusz Mielcarek