Protest przeciwko usunięciu z listy szkoleń specjalizacyjnych pielęgniarstwa diabetologicznego.

Wykaz kursów i specjalizacji dla pielęgniarek i położnych.

 

 

W styczniu 2012 roku ministerstwo zdrowia przedstawiło projekt rozporządzenia w sprawie nowego wykazu specjalizacji oraz szkoleń kwalifikacyjnych, które może odbywać pielęgniarka i położna.

Argumentacja ministerstwa zdrowia za wprowadzeniem zmian w wykazie sprowadzała się do wyjaśnienia, że: "do chwili obecnej dziedziny pielęgniarstwa oraz dziedziny mające zastosowanie w ochronie zdrowia były zbyt zawężone tematycznie, co z kolei znacznie ograniczało możliwości odpowiedniego wykorzystania uzyskanego przez pielęgniarkę lub położną wykształcenia i obszaru pracy zgodnego z posiadaną specjalizacją". Dlatego, obecny "projekt rozporządzenia zmniejsza liczbę dziedzin pielęgniarstwa, łącząc zbliżone tematycznie dziedziny pielęgniarstwa, co przygotuje pielęgniarkę/położną do wykonywania świadczeń zdrowotnych dla szerszej grupy pacjentów, dając większą możliwość zmiany obszaru zatrudnienia z zachowaniem przydatności zdobytego tytułu specjalisty w danej dziedzinie".

Więcej szczegółowych informacji znajdziesz w dziale Aktualności według działów - Projekt zmian w wykazie specjalizacji i kursów dla pielęgniarek i położnych. PONAD 500 KOMENTARZY!

Teraz na stronie Wyszukiwarki Szkoleń dla Pielęgniarek i Położnych prezentuję uwagi do przedmiotowego projektu tylko w kontekście pomysłu ministerstwa zdrowia, aby z wykazu szkoleń, które może odbywać pielęgniarka wykreślić szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego.

Zobacz szczegóły ...

Mariusz Mielcarek