Pielęgniarki i położne z Białegostoku do władz izby pip w sprawie ściąganych składek członkowskich: ... "są nie tylko niesprawiedliwe, ale nie przystają do rzeczywistości".

Składki członkowskie ściągane od pielęgniarek i położnych przez władze izby pip.

.

Sprawa 100% podwyżki sładek członkowskich ściąganych od pielęgniarek i położnych przez władze izby pip wzbudziła na Portalu Pielęgniarek i Położnych ogromne zainteresowanie. Redakcja Poratalu prowadziła akcję na rzecz wprowadzenia składki kwotowej natomiast Zjazd Krajowy utrzymał składkę procentową, jednocześnie zwiększając składkę o 100% od osób wykonujących zawód w ramach działalności gospodarczej. Efektem takiego działania zjazdu był wzrost składki członkowskiej z 18 zł do ponad 37 zł. Powyższa sprawa została skomentowana przez użytkowników Portalu prawie 600 razy. Szczegóły można znaleść tutaj. Poniżej prezentuję wniosek Okręgowego Zjazdu w Białymstoku z marca br.

Mariusz Mielcarek

 


WNIOSEK Nr 3
XXV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku
z dnia 9 marca 2013 roku
w sprawie: składek członkowskich
skierowany do: Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Delegaci XXV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku wnioskują o pilne przeprowadzenie zmian Uchwały Nr 19 VI Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 07.12.2011r. w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału

UZASADNIENIE

1. poprzez wprowadzenie w § 2 odrębnego punktu określającego wysokość składki członkowskiej dla członków samorządu nie posiadających żadnych dochodów, tj. m.in. pielęgniarek i położnych posiadających prawo wykonywania zawodu, ale nie pracujących i nie posiadających statusu bezrobotnych (np. absolwenci, studenci) oraz wolontariuszy i osób duchownych (zakonnice),
2. ustalenie uprawnień okręgowemu zjazdowi pielęgniarek i położnych do umarzania składek pielęgniarkom i położnym w określonej sytuacji socjalnej 1% od dochodów, a nie od przeciętnego wynagrodzenia.

Przyjęte dotychczas zasady naliczania składki członkowskiej (w § 2 ust. 1 pkt 3 w/w uchwały) miesięcznego wynagrodzenia dla przedsiębiorstw bez wypłat z zysku ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni kwartał poprzedniego roku kalendarzowego, zrównują poniekąd pielęgniarki i położne prowadzące działalność gospodarczą z osobami, które nie osiągają żadnych dochodów (jak absolwenci, studenci niepracujący, wolontariusze, osoby zakonne, itp.) są nie tylko niesprawiedliwe, ale nie przystają do rzeczywistości. Zmieniają się m.in. przepisy ubezpieczeniowe, przepisy pracy dotyczące statusu bezrobotnych. Obowiązują przepisy o wolontariacie, i dlatego wysokość składek powinna być bardziej zróżnicowana, a przepisy w tym zakresie bardzo szczegółowe. Nie byłoby też niezgodności z prawem, gdyby zjazd upoważnił w określonych ściśle przypadkach okręgowe rady do umarzania składek, (tak jak jest to przyjęte w innych korporacjach zawodowych).
.