Władze izby "ręka w rękę" z ministerstwem zdrowia.

Działalność władz samorządu pip.

.
.
W dniu 15 maja 2013 roku doszło do spotkania władz izby pip z kierownictwem ministerstwa zdrowia. Z tego spotkania wydano komunikat, który opublikowano na stronie internetowej ministerstwa w dniu 15 maja 2013 roku.

Jakie informacje przekazały władze izby pip do środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych?

Otóż w dniu 16 maja na stronie naczelnej izby pip opublikowano komunikat .... autorstwa ministerstwa zdrowia.

Przedziwna to sytuacja, kiedy władze izby pip nie wydają własnego komunikatu po spotkaniu z władzami ministerstwa zdrowia, tylko ograniczają się do techniki "kopiuj wklej".

Poniżej publikuję komunikat autorstwa ministerstwa zdrowia.

Mariusz Mielcarek

godz. 9.00 - 17 maja 2013 roku

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


.
MINISTERSTWO ZDROWIA
BIURO PRASY I PROMOCJI

Warszawa, 15 maja 2013 r.Komunikat ze spotkania
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia z Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek
i Położnych w dniu 15 maja 2013 r.


W dniu 15 maja 2013 r. w siedzibie Ministerstwa Zdrowia Bartosz Arłukowicz Minister Zdrowia wraz z członkami ścisłego Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia spotkał się z Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych i towarzyszącymi jej Przedstawicielami NRPiP w celu omówienia istotnych spraw dla samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych.

Zdecydowano, że będą kontynuowane rozmowy dotyczące rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2012 r. poz. 1545), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.


/-/ Krzysztof Bąk
rzecznik prasowy
Ministra Zdrowia

.