Uwaga! Ostatni nabór na dofinansowane studia pomostowe dla pielęgniarek i położnych. Zobacz wykaz uczelni, które zadeklarowały prowadzenie dofinansowanych studiów pomostowych od października 2013 roku.

Dofinansowane studia pomostowe 2013.

 

.
.
Maksymalna opłata wnoszona przez studentów za studia pomostowe dofinansowane ze środków UE w 2013 roku (nabór jesienny - studia od października) może wynieść 300 złotych za jeden semestr nauki. Tak stanowią warunki przetargu ogłoszonego dla uczelni medycznych na środki finansowe z UE.
Ministerstwo ustaliło maksymalną wysokość dopłaty do czesnego dla danej uczelni, na kwotę 2 540 zł za jeden semestr nauki.
Ale jeśli w postępowaniu dana uczelnia określi wysokość czesnego na kwotę równą lub poniżej 2 540 zł to studenci nie będą musieli dopłacać z własnej kieszeni. Taka sytuacja była w latach poprzednich. Dlatego nie było konieczności dopłaty do czesnego przez poszczególnych słuchaczy dofinansowanych studiów pomostowych w latach 2012, 2011, 2010 oraz 2009 i 2008.
Każda uczelnia może zaoferować nie więcej niż 100 miejsc na studiach pomostowych na kierunku pielęgniarstwo lub/i 50 miejsc na studiach pomostowych na kierunku położnictwo.
Wysokość opłaty związanej z przyjęciem na studia pomostowe na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo (rekrutacyjnej i wpisowej bądź innej opłaty związanej z przyjęciem na studia, bez względu na określoną przez uczelnię nazwę tej opłaty), zarówno dla uczelni publicznych, jak i niepublicznych, nie może być wyższa niż 85 zł (autor komentarza nr 1 i 2 ma rację!; 70 zł było w projekcie tego rozporządzenia).
Studentem studiów pomostowych nie może być osoba bezrobotna, tzn. konieczne jest, aby posiadała status osoby zatrudnionej, może być także wolontariusz, ale pod warunkiem, że nie jest osobą bezrobotną.
Uczelnia nie może pobierać jakiekolwiek opłaty na pokrycie kosztów kształcenia, a w szczególności: opłaty za zajęcia z języków obcych i technologii informacyjnej, opłaty związanej z przerwą wakacyjną, opłaty za procedury dotyczące egzaminu dyplomowego, w tym seminarium dyplomowe.
 
Zobacz wykaz uczelni, które zgłosiły się do przetargu o środki finansowe na prowadzenie dofinansowanych studiów pomostowych na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo. Wobec powyższych warunków przetargowych dana uczelnia przystępując do przetargu nie mogła ustalić kosztu jednego semestru na kowtę powyżej 2 840 zł. W wykazie uczelni zamieszczono także koszt semestru jaki ustaliła poszczególna uczelnia. Są uczelnie, które ustaliły koszt semestru na maksymalnym poziomie tzn. 2 840 zł. Ale powyższy wykaz może ulec zmianie zarówno w zakresie uczelni i kwot odpłatności za studia. Teraz odbędzie się druga faza przetargu. Poszczególne uczelnie będą musiały podać ostateczną wysokość odpłatności. Wtedy podział środków finansowych odbędzie się według następującej zasady. Od najniższej ceny za studia do cen wyższych aż do wyczerpania środków finansowych. O wynikach ostatecznych przetargu poinformujemy na Portalu.
 
O dofinansowanych studiach pomostowych pielęgniarek i położnych, które rozpoczna się w październiku 2013 roku będziemy informować na bieżąco.
Mariusz Mielcarek
.
Zobacz także:
Studia pomostowe - praktyki zawodowe w sądzie
Działanie Ministerstwa Zdrowia w zakresie programu „dofinansowane studia pomostowe” można porównać z wręczaniem wiązanki kwiatów zawiniętych w gazetę, w której uprzednio przechowywano ryby.
Aktualności według działów:
.

Komentarze użytkowników

#1  2013.06.19 08:30:34 ~Gość

Informacja o tym że opłata za postępowanie rekrutacyjne to wprowadzanie ludzi w błąd. Zgodnie z cytowanym przez autora aktem prawnym ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia na rok akademicki 2013/2014 3) 85 złotych dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia na pozostałe kierunki studiów. § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: B. Kudrycka

#2  2013.06.19 08:31:45 ~Gość

Rozporządzenie można znaleźć tu http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet? id=WDU20130000579

#3  2013.06.19 09:07:49 ~Nela

Czyli jak co roku do końca nie wiadomo która uczelnia będzie bezpłatna :)

#4  2013.06.22 13:51:40 ~kursik

Po co wam te studia a właściwie ogólny kursik ?

#5  2013.06.28 19:13:49 ~brak słó

Te cale licencjaty są po to aby panie wykladowczynie mialy pracę.Ależ jesteście naiwne robiąc po raz drugi szkołę pielęgniarską.

#6  2013.06.28 20:33:54 ~xxx

Teraz po oficjalnym uznaniu kwalifikacji przez PE zacznie się ponowna dyskusja, która lepsza z licencjatem czy bez.Wszystko .smiechu warte, pielęgniarki zamiast sobie nabijały kase panią wykładowczynią.Polskie piekiełko

#7  2013.06.30 19:03:42 ~do 6

Nie będzie dyskusji która lepsza tylko której mniej zapłacić za tę samą pracę.Licencjat dostanie więcej a ta po LM mniej a wykonają te sama pracę bo w końcu uprawnienia te same. Ha ha ha pielęgniarki same ukręciły na siebie bat

#8  2013.07.09 20:48:57 ~zosia

Dokształcanie, specjalizacja, kursy TAK! , ale powielać to co się posiada, to jest bez sensu. Wypchano portfele wykładowcą a Wy panie po licencjacie nie możecie więcej zarabiać wykonując te same czynności co pielęgniarka po LM lub Stydium MED.Pozdrawiam.

#9  2013.07.12 13:35:56 ~do Zosi

Może i wypchane portfele-też byś sobie go chętnie wypychała gdyby była okazja. Nie każda robi licencjat często z powodu braku matury lub małego rozumku. Licencjat jest doskonałym pretekstem dla pracodawcy aby podzielić personel według wykształcenia przy podziale kasy na wynagrodzenia. Wiadomo że wykształconych mniej więc obciążenie z powodu wynagrodzeń dla pracodawcy mniejsze-opłaca się! A robotę i tak trzeba zrobić obojętnie jaki ma się tytuł przed nazwiskiem.

#10  2013.07.19 14:13:53 ~xxx---

Licencjat po 50 to jakaś porażka A nie czas by pomyśleć o emeryturze po przepracowaniu 30 lat w systemie zmianowym bo w moim przypadku sił ubywa SZKODA ŻE UNIA NIE DOFINANSOWUJE WCZEŚNIEJSZE ODEJŚCIE NA EMERYTURĘ Myślę że kolejka by była większa jak na studia pomostowe Może lepiej zachęcić młode dziewczyny na licencjat bo za chwile nie będzie komu pracować Moze by tu warto zainwestowac

Dodaj komentarz