Elżbieta Szwałkiewicz REZYGNUJE! Informacja mz w sprawie rezygnacji z pełnienia funkcji konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych.

Pielęgniarstwo w opiece dlugoterminowej.

.
.
Informacja dotycząca rezygnacji z pełnienia funkcji Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych
 
Minister Zdrowia przyjął w dniu 7 czerwca 2013 r., złożoną pismem z dnia 6 czerwca 2013 r. przez Panią dr n. o zdrowiu Elżbietę Szwałkiewicz, rezygnację z pełnienia funkcji Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych;, uwzględniając jednocześnie wolę dalszego pełnienia funkcji przez ww. specjalistę do czasu powołania nowego konsultanta w tej dziedzinie pielęgniarstwa.
W związku z przyjęciem powyższej rezygnacji, na podstawie art. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 419 z późn. zm.) Minister Zdrowia uruchomił procedurę wyłonienia kandydata z zamiarem powołania do pełnienia funkcji konsultanta krajowego w ww. dziedzinie.
 
Powyższy komunikat opublikowano na stronie mz
 

----------------.

Stanowisko nr 12
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 20 marca 2013 r.
w sprawie cofnięcia rekomendacji dla konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych


Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych cofa rekomendację udzieloną Pani Elżbiecie Szwałkiewicz do pełnienia funkcji konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych w związku z licznymi publicznymi informacjami i opiniami wyrażonymi przez wskazaną powyżej godzącymi w dobre imię i interesy reprezentowanej przez siebie grupy pielęgniarek opieki długoterminowej.
Działania Pani Konsultant wyraźnie promują zawód i zadania opiekuna medycznego stawiając na cenzurowanym pracę pielęgniarek obarczając je jednocześnie winą za wszelkie niedoskonałości systemu ochrony zdrowia w zakresie opieki długoterminowej. Kłóci się to wyraźnie z ustawowymi zadaniami konsultanta np. „wydawanie opinii o stosownym postępowaniu diagnostycznym leczniczym i pielęgnacyjnym w zakresie jego zgodności z aktualnym stanem wiedzy, z uwzględnieniem dostępności metod i środków”.
W kontekście przytoczonego przykładowego zadania Pani konsultant wyraża jedynie negatywne opinie nt. pracy pielęgniarek bez wskazania możliwości poprawy zaobserwowanego przez siebie stanu rzeczy.
W ocenie Pani Elżbiety Szwałkiewicz jedynym rozwiązaniem wszelkich problemów w opiece długoterminowej jest zwiększenie zatrudnienia opiekunów medycznych.
Traktując powyższe jako działanie na szkodę pielęgniarek realizujących świadczenia zdrowotne na rzecz pacjentów przewlekle chorych i niepełnosprawnych Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych stoi na stanowisku jak na wstępie.

Zobacz 36 KOMENTARZY do powyższego stanowiska władz izby pip

Powyższe stanowisko opublikowano na stronie izby pip w dniu 11 kwietnia 2013 roku czyli 21 dni po jego przyjęciu.

Zobacz także:

Literatura zawodowa - pielęgniarstwo w opiece długoterminowej

Aktualności według działów - pielęgniarstwo w opiece długoterminowej

.