Ministerstwo zdrowia: w ramach kursu specjalistycznego przeszkolimy bezpłatnie 4 800 pielęgniarek.

Bezpłane szkolenia dla pielęgniarek.

.

Szkolenia zostaną przeprowadzone w ramach projektu: Rozwój kwalifikacji i umiejętności kadry pielęgniarskiej w kontekście zmian epidemiologicznych będących następstwem starzejącego się społeczeństwa.

Czas realizacji projektu 01.05.2013 – 30.06.2015 roku.

Warość projektu: 19 000 000,00 PLN

W ramach projektu zostanie opracowany nowy program kursu specjalistycznego dla pielęgniarek w zakresie kompleksowej pielęgniarskiej opieki nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego (cukrzycą, chorobami układu krążenia, chorobami układu ruchu, chorobami układu nerwowego, chorobami układu oddechowego).

Natomiast przeszkolonych zostanie 4 800 pielęgniarek/pielęgniarzy w ramach kursu specjalistycznego w zakresie kompleksowej pielęgniarskiej opieki nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego.

Projekt będzie prowadzić Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych.

Minister zdrowia decyzję w powyższej sprawie wydał w dniu 31 lipca br.

O szczegółach będziemy informować na bieżąco.

Opracowano na podstawie "Planu działania na rok 2013 dla Priorytetu II  Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących w ramach PO KL".

Mariusz Mielcarek

 

Zobacz komentarze na facebooku