Pielęgniarko i Położno - pamietaj! Od BEZPŁATNYCH szkoleń musisz odprowadzić .... podatek.

Szkolenia dla pielęgniarek i położnych.

 

Władze izby pip zwróciły się do ministra finansów z wnioskiem o zwolnienie z obciążenia podatkiem dochodowym od osób fizycznych, pielęgniarek i położnych korzystających z BEZPŁATNYCH szkoleń podyplomowych.

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, organizator bezpłatnych szkoleń musi wystawić uczestnikowi przedmiotowego szkolenia informację o wysokości uzyskanych przychodów (tzw. PIT-8C). Według powyższej ustawy bezpłatne szkolenie dla podatnika jest przychodem, który podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

W PIT-8C wpisuje się dochody z giełdy, z zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, z tytułu kwot wypłaconych po śmierci członka OFE, alimentów, stypendiów, dotacji, dopłat, subwencji, nagród, kar umownych innych nieodpłatnych świadczeń.

W ustawie zapisano także w jaki sposób ustalać wartość pieniężną bezpłatnych szkoleń.

Dlatego ministerstwo finansów stoi na stanowisku, że  tego rodzaju świadczenie jak BEZPŁATNE szkolenia "należy wykazać w zeznaniu podatkowym i opodatkować według skali podatkowej".

Wobec powyższego, moim zdaniem organizatorzy "bezpłatnych szkoleń" powinni przy rekrutacji podawać ich wartość pieniężną, aby było możliwe określenie wysokości podatku dochodowego.

Zobacz komentarze na Facebooku

Mariusz Mielcarek

 

Pismo ministerstwa finansów

.