Ciekawe informacje oraz zdjęcia z przebiegu stażu zawodowego polskich pielęgniarek w Niemczech.

Praca za granicą dla pielęgniarek.

.

Raport ze stażu, który odbył się w terminie luty-sierpień  2013 r. ramach projektu „Międzynarodowe doświadczenie zawodowe jako klucz do podniesienia kwalifikacji personelu pielęgniarskiego”
 

.

PROJEKT
„ Międzynarodowe doświadczenie zawodowe jako klucz do podniesienia kwalifikacji personelu pielęgniarskiego”


został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” przy współudziale niemieckiego biura pośrednictwa pracy Violetta Illes Services współpracującego z niemieckimi domami seniora.

W projekcie wzięło udział 25 osób z wykształceniem pielęgniarskim.

Celem projektu było podniesienie  umiejętności i kwalifikacji zawodowych, poszerzenie wiedzy pielęgniarek i pielęgniarzy w trakcie dwutygodniowego stażu w niemieckich domach seniora, a w szczególności:
- doskonalenie warsztatu pracy dzięki poznaniu nowych technik pracy z pacjentem wymagającym opieki długoterminowej,
- nabycie praktycznego doświadczenia,
- podniesienie kwalifikacji pielęgniarskich, które będą mogły być wykorzystane w dotychczasowej pracy zawodowej,
- zdobycie kompetencji pozwalających na zwiększenie atrakcyjności zawodowej na polskim i europejskim rynku pracy poprzez naukę języka, poznanie kultury i obyczajów panujących w Niemczech.

Projekt umożliwił uczestnikom wymianę doświadczeń z personelem zatrudnionym w domach seniora, w których odbywał się staż, poznanie nowych metod i standardów pracy przyjętych w Niemczech oraz podniesienie osobistych kwalifikacji zawodowych.

 

PRZYGOTOWANIE PRZED WYJAZDEM

Przed wyjazdem uczestnicy projektu wzięli udział w przygotowaniu językowo-kulturowo-pedagogicznym zorganizowanym w formie kursu e-learningowego. Przed rozpoczęciem kursu uczestnicy otrzymali podręczniki do nauki języka niemieckiego, medyczny słownik polsko-niemiecki, przewodnik po Monachium.

W trakcie trwania przygotowania językowo-kulturowo-pedagogicznego uczestnicy odświeżyli znajomość gramatyki, a także poznali medyczną terminologię specjalistyczną, przydatną podczas realizacji stażu. Poznali kulturę, obyczaje panujące w południowych Niemczech, w Bawarii oraz zapoznali się z programem kulturowym zorganizowanym w trakcie pobytu na stażu, opartym na zwiedzaniu Monachium, poznaniu zabytków tego miasta, kuchni bawarskiej. Zapoznani zostali ze strukturą i organizacją pracy w domu seniora, do którego udawali się na staż, programem stażu. Uczestnikom projektu przedstawiono procedury związane z uznaniem kwalifikacji zawodowych w Niemczech-nostryfikacją dyplomu.

 

WYJAZD i PROGRAM STAŻU

Wyjazdy na staż rozpoczęły się w lutym 2013 r. a zakończyły w sierpniu 2013 r. Każdy uczestnik projektu w formularzu zgłoszeniowym do projektu deklarował termin wyjazdu dostosowany do jego możliwości zawodowych. Uczestnicy dojeżdżali do miejsca stażu wybranym przez siebie środkiem transportu.
Instytucja Partnerska, z Panią Violettą Illes opiekunką stażystów, organizowała na miejscu zakwaterowanie dla wszystkich uczestników projektu w pięknych bawarskich pensjonatach, mieszczących się w pobliżu domów seniora.
Program stażu obejmował zarówno zajęcia praktyczne jak i teoretyczne, podczas których uczestnicy poznali organizację pracy i system opieki w niemieckich domach seniora, system dokumentacji obowiązującej w miejscu odbywania stażu, nowe techniki i metody współpracy z pacjentem wymagającym opieki długoterminowej z „Modelem opieki całościowej wspierającej” autorstwa Moniki Krohwinkel.

Po pracy w czasie wolnym uczestnicy mieli możliwość spotkań z niemieckimi koleżankami, kolegami zatrudnionymi w domach seniora, mogli zwiedzać Miesbach, Vaterstetten, Unterwoessen, Monachium, a w trakcie weekendu mogli spędzić czas wolny realizując wcześniej przedstawiony program kulturowy.

 

WALIDACJA

W związku z rosnącymi wymogami jakości opieki medycznej, nabyte w trakcie pobytu na stażu kompetencje i umiejętności pozwalają na bardziej efektywną obsługę w placówkach medycznych, w których zatrudnieni są uczestnicy stażu. Ułatwiają również mobilność zawodową, a także zwiększają konkurencyjność każdego uczestnika na europejskim rynku pracy.
 

Nowe kompetencje uczestników dwutygodniowego stażu potwierdzone zostały następującymi dokumentami:
- Europass Mobilności – Krajowe Centrum Europass
- Zaświadczenie o odbytym kursie języka niemieckiego specjalistycznego, ukierunkowanego na terminologię medyczną – Instytucja Wysyłająca MABU SERVICES Marcinkowska Aleksandra
- Certyfikat zawierający informacje dotyczące miejsca i okresu odbywania stażu – Instytucja Partnerska Violetta Illes Services.

 

Indywidualne i stałe nabywanie nowych kompetencji jest nieodłącznym czynnikiem rozwoju zawodowego pracownika każdej branży i powinno być kontynuowane na każdym etapie kariery zawodowej.

Zobacz więcej informacji oraz zdjęć w dokumencie pdf

Zobacz komentarze na Facebooku

 

Informacja przygotowana przez:

Marcinkowska Aleksandra
Ul. Ewangelicka 7/6
98-300 Wieluń 
Tel. 43 843 0306
Kom. 603947299

www.mabuservices.pl
[email protected] mabuservices.pl