Co słychać w sprawie pozwu przeciwko dyrekcji szpitala jaki złożyły pielęgniarki o tzw. dodatek za pracę w wolne soboty?

Pielęgniarstwo 2013.

BEZPŁATNY KURS SPECJALISTYCZNY

Zobacz informacje prasowe:

z dnia 29 sierpnia 2013

z dnia 6 grudnia 2013

 

.

 

USTAWA
z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej
-wyciąg-

Art. 99.
Pracownikom wykonującym zawód medyczny, zatrudnionym w systemie pracy zmianowej w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne przysługuje dodatek w wysokości:
1) co najmniej 65% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego, obliczanej zgodnie z art. 98 ust. 3, za każdą godzinę pracy wykonywanej w porze nocnej;
2) co najmniej 45% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego, obliczanej zgodnie z art. 98 ust. 3, za każdą godzinę pracy wykonywanej w porze dziennej w niedziele i święta oraz dni wolne od pracy wynikające z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy.

.