Trzyminutowy materiał filmowy o pielęgniarstwie, pielęgniarkach, pielęgniarzach ....

Pielęgniarstwo 2013.

..........................................................