Kto płaci za pieczątki imienne, szpital czy pielęgniarka, położna?

Pielęgniarstwo 2013.

................................................

Sprawę dotyczącą imiennych pieczątek pielęgniarek i położnych poruszaliśmy na Portalu Pielęgniarek i Położnych już kilkakrotnie. Kilka dni temu poruszyłem to zagadnienie w kontekście uchwały władz izby pip w sprawie "treści pieczątki pielęgniarki i położnej". Szczegóły znajdziesz tutaj.

Ponadto jeden z artykułów z dnia 20 września 2009 roku - Identyfikatory i pieczątki pielęgniarek i położnych, czytano 43 tysiące razy, a skomentowano 213 razy!, dotyczył powyższej problematyki.

Należy zdecydowanie podkreślić, że regulacje prawne nie wymagają od pielegniarki i położnej posiadania pieczątki. Natomiast prawnie została uregulowana kwestia jakie wpisy powinny być dokonane w przypadku potwierdzania przez pielęgniarkę i położną wykonania świadczeń zdrowotnych w dokumentacji medycznej pacjenta.

Teraz w związku z pytaniami do redakcji Portalu Pielęgniarek i Położnych poruszymy kwestię ponoszenia kosztów wykonania przedmiotowych pieczątek. W tym zakresie jest wiele opinii i ich brzmienie odpowiada zasadzie - "punkt widzenia zależy od punku siedzenia". Pracownicy i organizacje ich zrzeszające stoją na stanowisku, że to pracodawca powinien zaopatrzyć pracowników w niezbędny sprzęt do wykonywania zadań związanych z zakresem czynności. To stanowisko jest opierane na interpretacji zapisów Kodeksu Pracy. Natomiast niektórzy pracodawcy wymagają pieczątek ale nie wypowiadają się w kwestii, kto poniesie koszt wytworzenia przedmiotowych pieczątek. Pieczątki maja być i tyle. Często odbywa się to "na gębę". Bez żadnych zapisów np. w regulaminach pracy czy stosownych zarządzeniach kadry kierowniczej podmiotu leczniczego.

Natomiast na sprawę należy spojrzeć w sposób racjonalny. Czyli, jeśli regulacje prawne nie narzucają obowiązku posiadania pieczątki, to w przypadku wymogu narzuconego przez pracodawcę w zakresie posiadania pieczątki (zapisanego np. w regulaminie pracy czy stosownych zarządzeniach) to koszt wytworzenia stosownej pieczątki ponosi pracodawca. Nie jest to zdecydowanie jakiś kosmiczny wymysł! Jako przykład podam jeden ze szpitali wojewódzkich, który w ramach zamówienia publicznego zadał zapytanie ofertowe w zakresie wykonania pieczątek imiennych dla pielęgniarek i położnych w liczbie ... 587 sztuk. Złożone oferty opiewały od 4 700 zł do 17 tysięcy.

Inaczej należy postrzegać powyższe zagadnienie w przypadku wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej w formie działalności gospodarczej lub umowy zlecenia. Tutaj przedmiotowe kwestie powinny zostać uregulowane w umowie pomiędzy stronami. 

Mariusz Mielcarek

.

Zobacz komentarze na Facebooku

.