Nowo otwierany basen miejski należy szybko posprzątać! Do prac porządkowych zostają skierowani ... pracownicy szpitala.

Polska ochrona zdrowia 2013.

........................................

Podczas posiedzenia sejmowej komisji zdrowia poruszono temat w zakresie skierowania (w ramach czasu pracy) pracowników jednego ze szpitali do prac porządkowych  .... na nowo otwieranym basenie miejskim. Państwowa Inspekcja Pracy na podstawie postępowania kontrolnego stwierdziła, że skierowania pracowników szpitala do pracy na basenie nie odnotowano w ewidencji czasu pracy, poszczególnych pracowników. Natomiast samo skierowanie pracowników było sprzeczne z zapisami statutu jednostki jaką jest podmiot leczniczy. Posłanka, która nagłośniła powyższą sytuację stoi na stanowisku, że "Sprawa jest naprawdę poważna. Z jednej strony nie dziwię się pracownikom szpitala, że nie odmówili wykonania absurdalnego polecenia dyrektora. Rynek pracy jest bardzo trudny. Z drugiej strony, poprzez ograniczenie personelu w szpitalu, kierownictwo placówki naraziło zdrowie i życie pacjentów na niepotrzebne niebezpieczeństwo". Posłanka w wypowiedziach do mediów wspomina także o ambulansie, który wykorzystano jako środek transportu dla przewożonych salowych - „Nie mogę zrozumieć decyzji dyrektora w sprawie wykorzystania karetki, służącej do przewożenia osób dializowanych, w charakterze środka transportu dla przewożonych pracowników".

Poniżej cytuję, za stenogramem posiedzenia sejmowej komisji zdrowia  w dniu 26 września br., wypowiedź posłanki Anny Zalewskiej:  

"Prezydent Wałbrzycha, który jednocześnie jest ordynatorem oddziału kardiologii w Wałbrzychu, przed otwarciem basenu zadysponował pielęgniarkami*. Zatelefonował do swojej koleżanki dyrektor i zadysponował pielęgniarkami* i salowymi, które pojechały sprzątać, bo miało być spotkanie VIP-ów. Pani prezes odpowiedziała w sposób oczywisty, że zleca to Narodowemu Funduszowi Zdrowia z Dolnego Śląska – zareagowała pani właściwie – a ze strony NFZ na Dolnym Śląsku powiedziano tylko, że nie zapłacono. Nie powiedziano, kto nie zapłacił. Ja rozumiem, że ci ludzie są bez pensji na okoliczność tego jednego dnia, ale co się stało z kontraktem. Czy nastąpiło zagrożenie życia pacjentów itd.? W ogóle, co to są za zwyczaje. Narodowy Fundusz Zdrowia po prostu absolutnie mnie zlekceważył. Zresztą ja komunikuję po raz kolejny i NFZ, i pana ministra, że prezydent Wałbrzycha jest zatrudniony jako ordynator oddziału kardiologii. Proszę państwa, przypominam, że prezydent jest odpowiedzialny za zarządzanie kryzysowe. Co robi odchodząc od pacjenta, jeśli jest na dyżurze? Bardzo proszę o weryfikację tego."

Mariusz Mielcarek

.

* W pierwszych doniesieniach o powyższej sprawie padały informacje, że skierowano do prac porządkowych na basenie pielęgniarki. Także o pielęgniarkach w powyżej cytowanej wypowiedzi wspomina pani poseł. Natomiast w późniejszych informacjach padało określenie "salowe". Także w protokole Państwowej Inspekcji Pracy pada informacja o "pracownikach, zatrudnionych w grupie stanowisk: sprzątaczek, salowych i pracownika administracyjnego". 

.

Zobacz stanowisko Państwowej Inspekcji Pracy

.

Zobacz komentarze na Facebooku

.