Szamorząd zawodowy donosi sam na siebie?

Szkolenia dla pielęgniarek i położnych.

............................................

Interpelacja
do ministra zdrowia
w sprawie procedur obowiązujących przy wyborze podmiotów zajmujących się organizacją kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

 

Szanowny Panie Ministrze!

Właściwy poziom wykształcenia pielęgniarek i położnych może w niektórych przypadkach zdecydować o życiu i zdrowiu pacjenta. Z informacji przekazywanych przez samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych wynika, że obowiązująca procedura wyłaniania podmiotów odpowiedzialnych za przeprowadzenie kursów dokształcających posiada liczne niedoskonałości. Mogą one prowadzić do zaniżania standardów usług świadczonych przez oferentów, a tym samym prowadzić do nieodpowiedniego przygotowania zawodowego personelu pielęgniarskiego.

Dotychczasowa procedura zakłada, że najważniejszym kryterium wyboru usługodawcy jest cena. Oznacza to, że warstwa merytoryczna w każdym przypadku ustępuje rachunkowi kosztów. W omawianej sytuacji możliwe jest również, że organizatorem kształcenia zawodowego pielęgniarek z zachodniej Polski zostanie podmiot prowadzący działalność w województwach Polski wschodniej. W celu wykonania powierzonego w przetargu zadania będzie on zmuszony do poniesienia dodatkowych kosztów związanych z obsługą logistyczną takiego przedsięwzięcia. Tym samym może się okazać, że
konieczność zwiększenia kosztów obsługi zmusi oferenta do ograniczenia merytorycznej sfery realizowanego zadania.

Przedstawiciele samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych wskazują na potrzebę modyfikacji obowiązujących procedur wyłaniania podmiotów organizujących szkolenia podyplomowe w taki sposób, by wnikliwszej ocenie podlegały zagadnienia mające zasadniczy wpływ na jakość odbywanego kursu.

Pozwoli to na dokonanie wyboru poprzedzonego szczegółową analizą proporcji kosztów oraz referencji podmiotów mających organizować szkolenia dla personelu pielęgniarskiego. Posiadane doświadczenie dydaktyczne oraz zaplecze medyczne powinny być nadrzędnymi kryteriami podczas dokonywania wyżej wymienionego wyboru.

Bardzo proszę pana ministra o odpowiedź na poniższe pytania:

1. Czy ministerstwo dokonuje merytorycznej oceny podmiotów świadczących usługi w zakresie szkoleń podyplomowych pielęgniarek i położnych w trakcie i po zakończeniu realizowanych przez nie kursów?
2. Jak w kontekście zgłaszanych przez pielęgniarki i położne postulatów wygląda możliwość modyfikacji procedur przetargowych, tak by w większym stopniu kładły one nacisk na ocenę merytoryczną składanych ofert?

Łączę wyrazy szacunku

Poseł Krystyna Łybacka
Poznań, dnia 27 września 2013 r.

-------------------------------------

KOMENTARZ REDAKCJI PORTALU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Cytowana interpelacja poselska, której inicjatorem jest samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych jest co najmniej zaskakująca! Pomijając poziom argumentacji zaprezentowany w przedmiotowej sprawie zastanawiający jest jeden zasadniczy fakt.

Otóż nie kto inny jak jeden z ośrodków kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych prowadzi szkolenia np. w województwie: dolnośląskim, kujawsko - pomorskim, lubelskim, lubuskim, małopolskim, pomorskim, warmińsko - mazurskim, zachodnio - pomorskim. Natomiast ośrodek ten jest prowadzony przez spółkę, której udziałowcem jest .... samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych.

Widać, że komuś puściły nerwy!

Dla zainteresowanych polecam linki do artykułów na Portalu, poruszające kwestie zdecydowanie ważniejsze niż te z powyżej cytowanej interpelacji, a jakoś samorząd pielęgniarek i położnych nie przekazał Pani poseł informacji w tym zakresie.

Do Lidla przychodzi kontrola Sanepidu. Zespół kontrolny tworzą pracownicy ... Lidla. NIEMOŻLIWE? W pielęgniarstwie tak! CZYTANO PRAWIE 2 500 RAZY. 

Do Biedronki przychodzi kontrola Sanepidu. Zespół kontrolny to pracownicy ... Lidla. NIEMOŻLIWE? W pielęgniarstwie tak! CZYTANO PRAWIE 2 000 RAZY. 

W ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej zawarto regulacje prawne. Patologiczne i korupcjogenne. Sytuujące w uprzywilejowanej pozycji na rynku usług szkoleniowych ... okręgowe izby pip. CZYTANO PRAWIE 4 000 RAZY. 48 KOMENTARZY! 

 

Mariusz Mielcarek

.

Zobacz komentarze na Facebooku

.