Do Lidla przychodzi kontrola Sanepidu. Zespół kontrolny tworzą pracownicy … Lidla. NIEMOŻLIWE? W pielęgniarstwie tak!

2 min czytania
AktualnościSystem kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych
Do Lidla przychodzi kontrola Sanepidu. Zespół kontrolny tworzą pracownicy … Lidla. NIEMOŻLIWE? W pielęgniarstwie tak!

 

Zgodnie z ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej kształcenie podyplomowe może odbywać się poprzez kursy:

  • dokształcające,
  • specjalistyczne,
  • kwalifikacyjne,
  • oraz szkolenia specjalizacyjne.

Organizatorami powyższych form kształcenia podyplomowego mogą być miedzy innymi nie tylko okręgowe izby pip, ale także firmy prywatne.

W tej sytuacji patologią w najwyższym słowa tego znaczeniu jest przyznanie w przedmiotowej ustawie okręgowym izbom pip prawa do  . . . kontroli innych podmiotów prowadzących działalność szkoleniową.

Przecież na rynku szkoleń dla pielęgniarek i położnych istnieje KONKURENCJA!

Przedziwna to sytuacja kiedy jedna firma ma prawo kontrolować firmę konkurencyjną. Sytuacja patologiczna. Korupcjogenna.

A kto w takim razie ma prawo kontrolować okręgowe izby w zakresie prowadzonych szkoleń?

Okręgowe izby może kontrolować … naczelna izba pip.

Naczelna izba pip to organ składający się z 75 osób. W skład tych osób wchodzi 45 przewodniczących okręgowych izb pip (stanowią większość w radzie).  Czyli przedstawicieli instytucji, które prowadzą przedmiotowe szkolenia. Naczelna izba pip ustala roczny plan kontroli ośrodków szkoleniowych, wydaje zalecenia pokontrolne, prowadzi rekontrole. Ma ogromne kompetencje.

Cytuję z uchwały naczelnej izby pip:

"Jeżeli NRPiP/ORPiP stwierdzi, że organizator kształcenia rażąco narusza warunki wykonywania działalności objętej wpisem, o których mowa w art. 75 ust. 3 pkt 3 ustawy o zawodach, nie zastosuje się do zaleceń pokontrolnych, o których mowa w art. 82 ust. 12 pkt 1 oraz złoży niezgodne ze stanem faktycznym oświadczenia, o których mowa w art. 76 ust. 2, organ prowadzący rejestr wykreśla organizatora kształcenia z rejestru w drodze uchwały o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru".

Ciekawe czy takie same przesłanki będą musiały wystąpić aby wypełnić pojęcie "rażąco" w sytuacji kiedy naczelna izba będzie prowadzić kontrolę ośrodka szkoleniowego prowadzonego przez izbę okregową pip i w sytuacji kiedy okręgowa izba pip będzie prowadzić kontrolę ośrodka szkoleniowego prowadzonego przez konkurencyjną firmę np. prywatną lub stowarzyszenie.

Podsumujmy: Okręgowa izba pip jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie szkoleń pielęgniarek i położnych ma ustawowe kompetencje do wydania zakazu prowadzenia przedmiotowej działalności przez konkurencyjną firmę. Natomiast sama jest kontrolowana przez organ, w którym większość stanowią przewodniczące okręgowych izb, które mają prawo prowadzić działalność w przedmiotowym zakresie. 

Cdn.

Mariusz Mielcarek

.

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8003 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNowa siatka płacWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki w sejmie wystąpiły w czepkach. Słusznie?

2 min czytania
Władze związku pielęgniarek wystąpiły w sejmie w czepkach Sprawa noszenia przez władze pielęgniarskie czepków pielęgniarskich wzbudza ogromne kontrowersje. Kiedy przedstawiciele Ogólnopolskiego Związku…
AktualnościPielęgniarki z Ukrainy

Izba pielęgniarek o liczbie Ukrainek wykonujących zawód pielęgniarki.

2 min czytania
Prezes Izby Pielęgniarek o prawach wykonywania zawodu wydanych obywatelom Ukrainy 23 listopada 2022 r. Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych udzieliła wywiadu…
Aktualności

Jak wzmocnić odporność zimą i wczesną wiosną?

2 min czytania
Dobra odporność organizmu nie pozwala na rozwój infekcji oraz skraca czas ich trwania. Skuteczne zwalczanie drobnoustrojów chorobotwórczych i niedopuszczenie do ich namnażania…
Komentarze