Pielęgniarstwo długoterminowe - zaproponowane przez NFZ zmiany na 2014 rok "o 40% obniżają aktualne finansowanie" i sprowadzają pielęgniarkę "do wykonawcy kilku zleceń lekarskich"!

Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej 2014.

 

                                                                                                                                                             Chorzów, 03.12.2013 r.
 

                           Redakcja Gazety Pielęgniarki i Położnej

 

W związku z przekazaniem do konsultacji społecznych w dniu 22 listopada 2013 projektu Zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze, pragniemy zwrócić Państwa uwagę na zaistniałą sytuację w realizacji świadczeń w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej. Wyrażamy sprzeciw dotyczący całości projektu Zarządzenia, a w szczególności zwracamy uwagę na bardzo niekorzystne w nim zapisy. Pielęgniarka posiada samodzielność zawodową, ma prawo do stawiania diagnoz pielęgniarskich, planowania swojej pracy i ponosi pełną odpowiedzialność za powierzonego jej opiece pacjenta. Tymczasem w naszym odczuciu przedstawiony projekt sprowadza pielęgniarkę opieki długoterminowej domowej do wykonawcy kilku zleceń lekarskich. Jednocześnie nakłada na nią obowiązek posiadania oprócz wykształcenia medycznego dodatkowych kursów kwalifikacyjnych lub specjalizacji, co najmniej 2-letniego stażu pracy w środowisku domowym. Podczas oceny ofert dodatkowo punktuje się również posiadanie certyfikacji jakości.
Wyrażamy stanowczy protest wobec zapisów w projekcie Zarządzenia dotyczących zmiany finansowania świadczeń w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej, które o 40% obniżają aktualne finansowania. Jeszcze nigdy w naszym kraju ciężka i odpowiedzialna praca pielęgniarki nie została tak nisko wyceniona jak w proponowanym projekcie. Liczymy na pomoc Państwa instytucji w rozwiązaniu tak dużego problemu społecznego. Ze swojej strony zapewniamy o swojej determinacji w walce o utrzymanie i rozwój pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej.


Z poważaniem

Prezes
Dorota Horodyńska
KRAJOWY ZWIĄZEK PRACODAWCÓW
NIEPUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ -
POROZUMIENIE ŚLĄSKIE

www.porozumienieslaskie.pl