WAŻNE!!! Minister zdrowia ogłosił nowy wykaz kursów i specjalizacji dla pielęgniarek i położnych.

Szkolenia dla pielęgniarek i położnych.

..........................

Poniżej prezentujemy nowy wykaz kursów kwalifikacyjnych i szkoleń specjalizacyjnych, które będą mogły odbywać pielęgniarki i położne. Kolorem czerwonym zaznaczono - komentarze redakcji Portalu Pielęgniarek i Położnych. Mam nadzieję, że taki sposób prezentacji nowego uregulowania prawnego pozwoli na szybką orientację w zakresie - jakie rodzaje szkoleń minister zdrowia zlikwidował oraz jakie nowe rodzaje wprowadził.

Mariusz Mielcarek

 

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA.

z dnia 12 grudnia 2013 r.
w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne


Na podstawie art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
 
§ 1.
 
1. Specjalizacje dla pielęgniarek mogą być prowadzone w dziedzinach pielęgniarstwa:
1) anestezjologicznego i intensywnej opieki;
2) chirurgicznego;
3) geriatrycznego;
4) internistycznego; (dotychczas zachowawczego)
5) onkologicznego;
6) operacyjnego; (specjalizacja obroniona, bo zamierzano ją połączyć ze specjalizacją chirurgiczną!)
7) opieki długoterminowej;
8) opieki paliatywnej;
9) pediatrycznego;
10) psychiatrycznego;
11) ratunkowego;
12) rodzinnego.

 

 

 

 

 

 

 

2.

(Z dotychczas obowiązującego wykazu specjalizacji dla pielęgniarek zlikwidowano 6 poniżej wymienionych specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa:

 • środowiska nauczania i wychowania;
 • kardiologicznego
 • nefrologicznego;
 • diabetologicznego;
 • neurologicznego;  
 • oraz w dziedzinie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej)

Specjalizacja dla pielęgniarek może być prowadzona w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia – w ochronie zdrowia pracujących.

3.

Specjalizacja dla położnych może być prowadzona w dziedzinach pielęgniarstwa:

1) ginekologiczno-położniczego; (połączono w jedną specjalizację dwie dotychczas obowiązujące specjalizacje: w dziedzinach pielęgniarstwa ginekologicznego i w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego)

2) rodzinnego.

(Z dotychczas obowiązującego wykazu specjalizacji dla położnych zlikwidowano poniżej wymienioną specjalizację:

 • w dziedzinie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej) 
4. Specjalizacja dla pielęgniarek i położnych może być prowadzona w dziedzinie pielęgniarstwa:
1) epidemiologicznego;
2) neonatologicznego.

 (Z wykazu specjalizacji, które mogły odbywać dotychczas zarówno pielęgniarki jak i położne zlikwidowano szkolenie specjalizacyjne:

 • w dziedzinie organizacji i zarządzania)

 

§ 2.
 
1. Kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek mogą być prowadzone w dziedzinach pielęgniarstwa:
1) anestezjologicznego i intensywnej opieki;
2) chirurgicznego;
3) diabetologicznego; (nowy kurs kwalifikacyjny, bowiem zlikwidowano specjalizację diabetologiczną)
4) geriatrycznego; (nowy kurs kwalifikacyjny)
5) internistycznego; (dotychczas zachowawczego)
6) kardiologicznego;
7) nefrologicznego z dializoterapią;
8) neonatologicznego;
9) neurologicznego; (nowy kurs kwalifikacyjny, bowiem zlikwidowano specjalizację neurologiczną)
10) onkologicznego;
11) operacyjnego;
12) opieki długoterminowej;
13) opieki paliatywnej;
14) pediatrycznego;
15) psychiatrycznego;
16) ratunkowego;
17) rodzinnego;
18) środowiska nauczania i wychowania;
19)

transplantacyjnego. (nowy kurs kwalifikacyjny)

(Z dotychczas obowiązującego wykazu kursów kwalifikacyjnych dla pielęgniarek zlikwidowano poniżej wymieniony:

 • w dziedzinie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej) 
2. Kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek może być prowadzony w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia – w ochronie zdrowia pracujących.
3. Kursy kwalifikacyjne dla położnych mogą być prowadzone w dziedzinach pielęgniarstwa:
1) anestezjologicznego i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii; (nowy kurs kwalifikacyjny)
2) operacyjnego;

3)

rodzinnego.

(Z dotychczas obowiązującego wykazu kursów kwalifikacyjnych dla położnych zlikwidowano poniżej wymieniony kurs:

 • pielęgniarstwa neonatologicznego
 • w dziedzinie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej) 
4.

Kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek i położnych może być prowadzony w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego.

(Z wykazu kursów kwalifikacyjnych, które mogły odbywać dotychczas zarówno pielęgniarki jak i położne zlikwidowano kurs:

 • w dziedzinie organizacji i zarządzania)
 
§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 24 sierpnia 2015 r.
 

MINISTER ZDROWIA

.

Zobacz komentarze na Facebooku

.

Zobacz także:

Aktualności według działów - projekt zmian w wykazie kursów i specjalizacji. Ponad 600 KOMENTARZY!