Dyrektor szpitala (zamierza zlikwidować 12-stki i wprowadzić 8-mki) : pielęgniarka pracująca w systemie 12 godzinnym "nie do końca utożsamia się z naszą firmą. Nie powinna pracować u konkurencji."

Pielęgniarstwo 2013.

..................................

Dlaczego na niektórych oddziałach zmieniono godzinowy system pracy? Czy było to konsultowane z personelem i związkami zawodowymi?

Ponieważ nasi pracownicy, szczególnie personel średni, bardzo wielu z nich pracując w systemie 12-godzinnym tak naprawdę przychodzi do pracy 12-13 razy w miesiącu, co pozwala im na dodatkowe zatrudnianie się w innych miejscach. Ale system 12-godzinny, co jest zresztą oczywiste, pracuje się o 4 godziny dłużej, czyli wydajność, możliwość koncentracji jest po prostu gorsza, czyli w interesie pacjenta tzw. 8-mki są lepsze, natomiast w interesie pracowników lepsze są 12-stki. Wprowadzając taką decyzję chciałem zobaczyć jaka będzie reakcja personelu w sensie poukładania życia zawodowego w ten sposób, żeby ten szpital był jakby dominantą w ich życiu zawodowym, a jeśli będą chcieli sobie dorabiać, to jakby po godzinach jak to się kiedyś mawiało. Spotkało się to z dość dużym protestem, ponieważ ich życie zawodowe tak się ułożyło. Jeszcze decyzji nie zmieniłem. Nie wiem czy będzie zachowana decyzja 8-godzinnego czasu pracy. Wydaje mi się, że argumentowanie z jednej i z drugiej strony ma ukryty cel finansowy, bo praca na 12 godzin dla pielęgniarek powoduje przyjście do pracy kilkanaście razy w miesiącu, a drugą część miesiąca można poświęcić na dodatkowe zarobkowanie, natomiast dla nas powoduje to, że ci pracownicy jakby nie do końca utożsamiają się z naszą firmą. Ja w mojej wieloletniej karierze zawodowej jestem pierwszy raz w takiej sytuacji, gdzie moi pracownicy nie tylko u mnie pracują. Co prawda byłem w trochę innej sytuacji, ale nie wyobrażam sobie, żeby ktoś z moich pracowników pracował w konkurencyjnej firmie.

Powyższa wypowiedź pochodzi z wywiadu udzielonego przez dyrektora SP ZOZ w Gnieźnie. Całość wywiadu można przeczytać na stronie www.mojegniezno.pl Wywiad opublikowano w dniu 10 grudnia 2013 roku.

.

Zobacz komentarze na Facebooku

.