Elżbieta Szwałkiewicz rezygnuje. Powołano nowego konsultanta.

Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej.

......................

Zobacz także:

24 czerwca 2013 roku - Elżbieta Szwałkiewicz REZYGNUJE! Informacja mz w sprawie rezygnacji z pełnienia funkcji konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych. Czytano prawie 3 000 razy, 29 KOMENTARZY!

 

Przyjęcie rezygnacji z pełnienia funkcji Konsultanta Krajowego

w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych


Na postawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 419, z późn. zm.), w związku ze złożoną rezygnacją, Minister Zdrowia odwołał z dotychczas pełnionej funkcji Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych - Panią dr n. o zdrowiu Elżbietę Szwałkiewicz, z dniem 31 grudnia 2013 r.

 

Powołanie Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa

przewlekle chorych i niepełnosprawnych


Na postawie art. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 419, z późn. zm.) Minister Zdrowia powołał Panią dr n. o zdrowiu Mariolę Rybkę do pełnienia funkcji Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych, z dniem 15 października 2012 r.

Konsultant Krajowy dr n. o zdrowiu Mariola Rybka posiada tytuł specjalisty w dziedzinach: pielęgniarstwa opieki długoterminowej oraz pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki. Czynnie uczestniczy w działalności dydaktyczno-naukowej Wydziału Nauk o Zdrowiu Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku. W ramach działalności naukowo-badawczej jest autorem/współautorem wielu publikacji z zakresu opieki pielęgniarskiej, w tym dotyczących m.in. opieki geriatrycznej oraz opieki długoterminowej.

Od kilku lat kieruje zespołem pielęgniarskim, jako zastępca Dyrektora ds. lecznictwa w zakresie pielęgniarstwa oraz, jako Kierownik Przedsiębiorstwa - Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szpitalu Lipno Sp. z o.o.

Należy dodać, iż Wojewoda Kujawsko-Pomorski w czerwcu 2011 r. powołał Panią Mariolę Rybkę do pełnienia funkcji konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa w województwie kujawsko-pomorskim.

Powyższy komunikat opublikowano na stronie ministerstwa zdrowia w dniu 27 grudnia 2013 roku.

.

Zobacz komentarze na Facebooku

,