Ankieta - Wiedza pielęgniarek na temat domowej opieki długoterminowej.

Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej.

...........................................

Zwracam się z uprzejmą prośbą o udział w badaniach naukowych dotyczących wiedzy pielęgniarek na temat domowej opieki długoterminowej. Badania mają charakter anonimowy, a uzyskane wyniki zostaną wykorzystane do napisania pracy magisterskiej przez studentkę drugiego roku pielęgniarstwa Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Bardzo dziękuje za wypełnienie ankiety oraz poświęcony czas - proszę o udzielenie odpowiedzi na wszystkie zadane pytania.

.

Wejdź na stronę ankiety ....

.