Kolejna podwyżka składek ściąganych przez izbę pip od pielęgniarek i położnych.

Składki członkowskie ściągane od pielęgniarki i położnej.

 

 

 

 

Jaki jest

PODWYŻKA ŚCIĄGANYCH SKŁADEK ......

.

Do końca 2011 roku składki członkowskie od pielęgniarek i położnych wykonujących zawód nie na podstawie umowy o pracę, wynosiły 18 zł miesięcznie - 0,5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia dla przedsiębiorstw bez wypłat z zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS za ostatni kwartał poprzedniego roku kalendarzowego. Natomiast zjazd krajowy władz izby pip w grudniu 2011 roku podniósł ten wskaźnik do 1%. SKUTEK? Przedmiotowa składka ściągana przez izby wzrosła z 18 zł do 37zł. Czyli ponad 100%.

W dniu 20 stycznia 2014 roku Prezes GUS podał wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia dla przedsiębiorstw bez wypłat z zysku ostatni kwartał 2013 roku - to 4 004,35 zł. Czyli składki ściągane od pielęgniarek i położnych od 2014 roku wzrastają do 40 zł i 4 groszy! Czyli za cały 2014 rok - 480 zł i 48 groszy!

Natomiast w dniu 20 stycznia 2015 roku Prezes GUS podał wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia dla przedsiębiorstw bez wypłat z zysku ostatni kwartał 2014 roku - to 4 138,58 zł. Czyli składki ściągane od pielęgniarek i położnych od 2015 roku wzrastają do 41 zł i 39 groszy! Czyli za cały 2015 rok - 496 zł i 63 groszy!

.

.... PENSJE WŁADZ IZBY

.

Wyższa średnia płaca krajowa to i podwyżki wypłat dla władz izby! Władze naczelnej izby pip na pierwszym posiedzeniu w nowej kadencji w dniu 3 stycznia 2012 roku podjęły uchwałę w sprawie podwyżki wynagrodzeń. Wzrost wynagrodzenia dla wiceprezesa, sekretarza i skarbnika naczelnej izby był spowodowany podniesieniem wskaźnika według, którego oblicza się wysokość płac powyżej wymienionych osób. Dotychczas wskaźnik ten wynosił 300% płacy w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku. Rada Naczelna podniosła ten wskaźnik do 350%. Wobec powyższego wynagrodzenie tych osób (za cały etat) wyniesie za styczeń 2015 roku - prawie 14 500 złotych brutto.
Wskaźnik dotyczący wynagrodzenia prezesa naczelnej izby pozostawiono na niezmienionym poziomie. Wynosi nadal 400% płacy w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku. Czyli w chwili obecnej wynagrodzenie to wynosi ponad
16 500 złotych brutto.
Naczelna Rada PiP zdecydowała także, że wynagrodzenie przewodniczącej okręgowej izby nie może być niższe niż 250% płacy w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, czyli za styczeń 2015 roku wyniesie ono prawie
10 500 złotych brutto za cały etat. Natomiast wynagrodzenie wiceprzewodniczącej, sekretarza, skarbnika okręgowej izby nie może być niższe niż 200% płacy w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, czyli za styczeń br. wyniesie ono ponad 8 200 złotych brutto za cały etat. Ale o wysokości wynagrodzenia powyższych osób decydują poszczególne okręgowe izby, z tym że ich wynagrodzenie nie może być niższe od powyższych kwot. Wyższe tak.
Izba wypłaca powyższym osobom tzw. trzynastki, czyli dodatkowe wynagrodzenie roczne.

.

Zobacz komentarze na Facebooku

.

Zobacz także - Izba organizuje "BEZPŁATNE" kursy, a teraz pielęgniarki i położne będą za nie "płacić jak za zboże?!"  Czytano ponad 5 500 razy! 42 KOMENTARZE!

Mariusz Mielcarek

. 

Więcej informacji w przedmiotowej sprawie znajdziesz klikając w poniższy baner . . . ponad 600 KOMENTARZY!

.