Prezes izby pip w sprawie ściąganej składki członkowskiej: "zdajemy sobie sprawę, że treść tej uchwały nie zaspokaja oczekiwań całości naszego środowiska".

Działalność izby pip.

..........................................

Opinia w sprawie składki członkowskiej

.

W odpowiedzi na pismo w sprawie zajęcia stanowiska w kwestii ustalenia wysokości składki członkowskiej, uprzejmie wyjaśniam, co następuje:

W myśl art. 11 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038 ze zm.) członkowie samorządu (pielęgniarek i położnych) są obowiązani regularnie opłacać składkę członkowską, której wysokość - stosownie do dyrektyw wypływających z art. 20 pkt 11) ustawy - określa Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych, w drodze uchwały.
Delegację powyższą Krajowy Zjazd wykonał podejmując uchwałę Nr 19 VI Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału.
Zatem, zapłata składki w wysokości określonej w uchwale Krajowego Zjazdu jest obowiązkiem każdego członka samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych.
Po myśli zaś § 1 ust. 1 cyt. uchwały, składki członkowskie opłacają członkowie samorządu pielęgniarek i położnych. W tej sytuacji, rzeczą każdego członka samorządu jest zapewnienie, by jego składka na rzecz korporacji została odprowadzona.

Wysokość składki członkowskiej określa § 2 ust. 1 pkt 1) cyt. wyżej uchwały nr 19, miesięczną składkę członkowską określono na poziomie 1% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w przypadku zatrudnienia na stanowisku pielęgniarki lub położnej na podstawie umowy o pracę albo na podstawie stosunku służbowego, a także w § 2 ust. 1 pkt 3) przyjęto miesięczną składkę członkowską w wysokości 1% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia dla przedsiębiorstw bez wypłat z zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS za ostatni kwartał poprzedniego roku kalendarzowego w odniesieniu do osób wykonujących zawód pielęgniarki, położnej w ramach działalności gospodarczej m.in. dla osób wykonujących zawód pielęgniarki, położnej w ramach działalności gospodarczej – indywidualnej bądź grupowej praktyki zawodowej.

Wyjątki w tym zakresie wprowadza § 4 uchwały, stanowiący, iż z opłacania składek członkowskich zwolnione są pielęgniarki, położne:
1) bezrobotne, które są zarejestrowane w urzędzie pracy,
2) przebywające na urlopie wychowawczym lub pobierające zasiłek rehabilitacyjny,
3) które zaprzestały wykonywania zawodu i złożyły wniosek odnośnie zaprzestania wykonywania zawodu.
Na osobach należących do jednej z trzech w/w grup obowiązek uiszczania składek nie ciąży.
(...)

Pragnę poinformować, że zdajemy sobie sprawę, że treść tej uchwały nie zaspokaja oczekiwań całości naszego środowiska, niemniej jednak przyjęcie przez delegatów Zjazdu ww. uchwały w takim brzmieniu oznacza, że delegaci uznali za słuszne określone w niej zasady opłacania składek członkowskich.

Należy również zauważyć, że jedynym organem, który może dokonać jakichkolwiek zmian odnośnie wysokości składki członkowskiej jest Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych.

Pozostaję z nadzieją, że powyższe wyjaśnienia będą dla Pani pomocne.

Prezes
Naczelnej Rady
Pielęgniarek i Położnych
Dr n. med. Grażyna Rogala-Pawelczyk

Powyższy tekst pochodzi ze strony internetowej Naczelnej Izby PiP i został opublkowany w dniu 19 stycznia br.

.

Zobacz komentarze na Facebooku

.

Zobacz także:

Podwyżka składek ściąganych przez izbę od pielęgniarek i położnych i .... pensji w izbach! Czytano ponad 4 500 razy! 64 KOMENTARZE!

Izba organizuje "BEZPŁATNE" kursy, a teraz pielęgniarki i położne będą za nie "płacić jak za zboże?!"  Czytano ponad 5 500 razy! 42 KOMENTARZE!

. 

Więcej informacji w przedmiotowej sprawie znajdziesz klikając w poniższy baner . . . ponad 600 KOMENTARZY!

.

 

Komentarze użytkowników

#1  2014.01.25 22:35:10 ~ja:)

To na kontrakcie zarabia się tyle ,co w przedsiębiorstwach wg. GUS? Może ktoś by mógł zauważyć ile godzin przebywamy w pracy, miesięcznie wychodzi ok. 300, a umowa na godzinę to 21 zł. dla mnie bo mam specjalizację,w poradni mam 18 zł.Jedno szczęście, że dzieci dorosłe. Po odliczeniu ZUS i podatku jest to trochę więcej jak na etacie.

#2  2014.01.28 22:02:14 ~ja

Pani Grażyno , Pani najlepiej wie w jakiej wysokości są nasze kontrakty , bo przedstawiciele izb notorycznie zaniżają nasze świadczenia przy negocjacjach z NFZ! to że nie mamy się co równać z innymi przedsiębiorcami to wina głównie izb i nieudolności negocjatorów , więc ta Pani wypowiedź mnie osobiście wkurza bo to z waszej strony te wydumane składki członkowskie i pensyjki to zwykłe zdzierstwo i prywata! nic nie ma z etyką naszego zawodu tylko z wyzyskiem naszej pracującej społeczności pielęgniarskiej

#3  2014.02.04 23:16:24 ~Mrówka

Pracuję na pełny etat w szpitalu na umowę o pracę .Aby utrzymać syna na studiach zdecydowałam się na dodatkową pracę.Zakontraktowałam (kontrakt i założenie firmy,to wymóg pracodawcy) dodatkowe 7dyżurów.Oprócz składki zus,podatku,księgowej(około 600zł)płacę składkę na izby,ale tę wyższą .Nie jest to procent od podstawy wynagrodzenia na umowę o pracę ,czyli w moim przypadku 21 zł,a procent od śreniej krajowej ,to jest 40,04zł ( tak zadecydowały izby w 2012) ,bez względu na wysokość kontraktu,pracując na umowę o pracę i na kontrakcie jednocześnie ,płaci się tę składkę ,która jest wyższa.I tak z dodatkowej pracy, po opłaceniu haraczu ,zostaje mi połowa (wystarcz mi na opłacenie kwatery dla syna. )

#4  2014.02.06 08:20:31 ~piss

Ciekawe, w ilu izbach oprócz wynagrodzeń funkcyjnych przemycane są jeszcze wynagrodzenia(diety, ryczałty, czy jak im tam jeszcze) dla pozostałych członków rady, organów, komisji problemowych. Czy nie powinien się tym zająć odpowiedni urząd (Minister Zdrowia? ) uchylając takie uchwały. Są to praktyki niezgodne z ustawą o samorządzie pip. Art.15 ustawy mówi o zasadzie nieodpłatnej pracy na rzecz samorządu. Czy na to potrzebne są nasze składki? Ciekawe, w ilu izbach stosowane są takie praktyki?

#5  2014.02.12 22:25:53 ~oj

Oj piss ty to już marudny jesteś i chyba się zawiesiłeś,bo wszędzie to samo ględzisz,że w wolontariacie izbowym od 1991 roku działasz; odkryj się i dane swe podaj do uwiarygodnienia twej mowy i jakiś medal przydzielimy dla zasłużonych (autentycznie)

Dodaj komentarz