Zobacz przykładowy cennik za świadczenia pielęgniarskie wykonywane w ramach pielęgniarskiej opieki długoterminowej.

Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej 2014.

........................................................

Zobacz cennik za świadczenia pielęgniarskie ......

.

.