Pielęgniarko i położno! Na emeryturę idź z izby pip. Odprawy emerytalne 30 - 50 tysięcy złotych.

Wynagrodzenia w izbach pip.

..........................................

Władzom izby pip przysługują, oprócz horrendalnie wysokich wynagrodzeń, które są pochodną średniej krajowej - jednorazowe odprawy emerytalne i rentowe. O zarobkach władz izby pip możesz przeczytać tutaj. Czytano ten artykuł ponad 7 500 razy, 99 KOMENTARZY!

.

Wróćmy jednak do przedmiotowych odpraw.  Wynoszą one odpowiednio:

 • jednomiesięczne wynagrodzenie, przy zatrudnieniu krócej niż 15 lat;
 • dwumiesięczne wynagrodzenie po 15 latach pracy;
 • trzymiesięczne wynagrodzenie po 20 latach pracy.

Na konkretną wysokość odpraw mają przede wszystkim wpływ ustalone przez izbę pip wynagrodzenia miesięczne dla władz izby. Dlatego osoba będąca we władzach izby pip i przechodząca na emeryturę lub rentę ma wypłacaną odprawę w niżej podanych wysokościach w zależności od pełnionej funkcji oraz stażu pracy:

Prezes naczelnej izby pip

 • 16 800 zł (do 15 lat stażu)
 •  33 600 zł (po 15 latach stażu)
 •  50 400 zł (po 20 latach stażu)

Wiceprezes, sekretarz i skarbnik naczelnej izby pip

 • 14 700 zł (do 15 lat stażu)
 •  29 400 zł (po 15 latach stażu)
 •  44 100 zł (po 20 latach stażu)

Przewodnicząca okręgowej izby pip

 • 10 500 zł (do 15 lat stażu)
 •  21 000 zł (po 15 latach stażu)
 •  31 500 zł (po 20 latach stażu)

Sekretarz, skarbnik okręgowej izby

 • 8 400 zł (do 15 lat stażu)
 • 16 800 zł (po 15 latach stażu)
 • 25 200 zł (po 20 latach stażu)

Staż pracy dotyczy nie tylko okresu zatrudnienia we władzach izby, ale całego okresu zatrudnienia.

.

Zobacz komentarze na Facebooku

.

Mariusz Mielcarek

.