Głos w sprawie ... "Corocznego koszmaru wzrostu składek członkowskich ....".

Składki członkowskie ściągane od pielęgniarki i położnej.

..................................................

Koszmar składek członkowskich

.

Corocznie powraca koszmar wzrostu składki członkowskiej naliczanej dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Wymagany wzrost składki zależny jest od wzrostu średniego wynagrodzenia ogłoszonego przez GUS za ostatni kwartał ubiegłego roku.

Niestety, nie jest odzwierciedleniem wzrostu dochodów pielęgniarek i położnych prowadzących praktyki zawodowe.

Pragnę zapewnić wszystkich członków naszej Izby, że stoimy na stanowisku, iż jest to działanie krzywdzące ogromną grupę osób, pielęgniarek i położnych, którzy mimo swej ciężkiej pracy, zaangażowania nie są w stanie osiągnąć dochodów, które uzasadniałyby tak wysoką składkę.

Okręgowy Zjazd w Elblągu podjął działania zmierzające do zwołania Krajowego Zjazdu, który jest jedynym, najwyższym organem samorządu zawodowego władnym zmienić obowiązujące zasady naliczania składki.

Niestety, mimo, że nie jesteśmy jedyną Okręgową Izbą, która dąży do tych zmian, nie udało się jak dotąd osiągnąć pożądanego efektu.

Próbując zrealizować żądania członków naszej Izby, w tym roku ponownie będziemy podejmować kolejne próby i wnioskować do Naczelnej Rady o zwołane Krajowego Zjazdu.

Szanowne koleżanki i koledzy.

Jeżeli uda nam się osiągnąć ten cel – to i tak będzie to dopiero początek drogi do zmian. Trzeba przekonać wszystkich Delegatów Krajowego Zjazdu o konieczności obniżenia składki i ustalenia nowych, lepszych zasad ich naliczania.

Nie jest oczywistym fakt, że osoby, które podjęły już raz określoną decyzję, zechcą zmienić zdanie i głosować inaczej w tej samej sprawie.

Delegatami Zjazdu są przedstawiciele środowiska zawodowego wybrani przez okręgowe zjazdy. To nasze koleżanki i koledzy, pielęgniarki, pielęgniarze i położni, położne, z całej Polski, którzy muszą chcieć poważnie zastanowić się nad podejmowanymi decyzjami mając na uwadze dobrze pojęty interes całego środowiska. Przyjrzeć się warunkom pracy w całym kraju, nie tylko na „swoim podwórku”. Zarobki pielęgniarek i położnych na terenie kraju są bardzo zróżnicowane, zależne od wielu czynników.

Nie będzie łatwo określić, jaki poziom składki jest tym optymalnym, ale trzeba zrobić wszystko, żeby podjęto decyzje z należytą starannością, rozwagą, umiarem i właściwie pojętym dobrem ogółu.

Nam, członkom Rady, jest bardzo trudno realizować postanowienia Uchwały Krajowego Zjazdu dotyczące składek. Nie akceptujemy ich, sprzeciwiamy się, podejmujemy próby doprowadzenia do zmian. Ale jest to jedyne zgodne z prawem działanie. Nie możemy samowolnie tego zmienić.

Pozostaje tylko mieć nadzieję, że uda nam się doprowadzić do przyspieszenia zwołania Krajowego Zjazdu wcześniej niż po zakończonej kadencji oraz przygotowania projektów nowych uchwał w sprawie składek, które zostaną poddane ocenie środowiska i usatysfakcjonują nas wszystkich.

Jedyne, o czym mogę zapewnić już dziś, to, że nie zapominamy o problemie, traktujemy zaistniałą sytuację bardzo poważnie i będziemy ponawiać wnioski i wszelkie starania o zmiany.


(-) Halina Nowik
Przewodnicząca ORPiP w Elblągu

Powyższy tekst pochodzi z Biuletynu Informacyjnego nr 1/2014 Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

.

Zobacz także:

Aktualności według działów - NIE dla podwyżki składek na izby pip Prawie 700 KOMENTARZY!

.

Komentarze użytkowników

#1  2014.03.04 16:38:19 ~piel.

Brawo ! Kiedyś należałam do tej IZBY,niestety po zmianie województw,przymusowo przeniesiono mnie do Gdańska.Szkoda,że niema wyboru Izb,jak lekarza i piel.Miło wspominam Elbląską Izbę,zawsze były tam osoby pomocne.Nie pamiętam,aby były tam jakiekolwiek próby ŻEROWANIA na pielęgniarkach. Szkoda,że inne Izby nie są podobne. Wielkie DZIĘKI ZA PRÓBY OBRONY PIELĘGNIAREK

#2  2014.03.04 17:26:57 ~piele

Brawo Pani Przewodniczaca ,proszę wysłać meila do swoich kolezanke niech się wezma do roboty

#3  2014.03.04 18:03:42 ~położna

Jak naliczać? Może zamiast obliczać procent ze średniej krajowej, zaczną naliczać z najniższej krajowej, bo zazwyczaj tyle zarabiamy. Fajnie, że ktoś się tym zajął, ale nie przemówi się do rozsądku tym, co grzeją ciepłe stołeczki. Muszą mieć z czego wypłacać sobie sowite wynagrodzenia.

#4  2014.03.04 19:12:16 ~lola

Wkrótce będzie zwołany Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych.Piszmy wnioski do okręgowych Izb o nowe ustalenie składek członkowskich, realnych, dostosowanych do naszych zarobków. Składka w wysoości 40 zł- tyle też płacą lekarze- jest chora.

#5  2014.03.04 19:32:33 ~lola

Proponuję, by powrócono do składki członkowskiej w wysokości 0,5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia dla przedsiębiorstw bez wypłat z zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS za ostatni kwartał poprzedniego roku kalendarzowego. Obecnie stawka ta wynosiła by ok.20 zł -dla osób nie zatrudnionych na umowę o pracę.

#6  2014.03.04 21:26:29 ~pielęgn

Popieram te opinie- 20 zł to maksymalna kwota którą powinny płacić pielęgniarki niezależnie od formy organizacyjnej wykonywania zawodu . Proponuję by każda z przewodniczących Izb Okręgowych wypowiedziała się na tym forum w imieniu swej Izby co do składki jak to uczyniła Pani Przew. z Elbląga/wielkie brawo! / Dowiemy się w końcu ,które Izby dbają o nasze interesy a nie swoje dobrze opłacane posady!

#7  2014.03.05 03:47:21 ~zuza

Brawo, brawo! Coś niebywałego! Z jaką przyjemnością czyta się taki tekst Okazało się, że pani przewodnicząca z Elbląga jest normalną, przyzwoitą osobą. To się liczy. Więcej takich apeli do pielęgniarek na tym forum. Zbliżają się okręgowe zjazdy, składajcie wnioski do komisji o podjęcie chwały w sprawie zobowiązania Naczelnej Rady do zwołania nadzwyczajnego Zjazdu, nie bójcie się, samorząd to MY! Najlepiej jest proponować składkę nie procentowo-jak jest obecnie lecz kwotowo np.20zł, jednakową dla wszystkich pielęgniarek, tak , jak u lekarzy. Chociaż i ta kwota jest duża jak na nasze zarobki w porównaniu do lekarzy i zważywszy, że Izby- czy to Naczelna, czy Okręgowe, nic nie mogą, nie mają na nic wpływu jeśli chodzi o warunki wynagradzania i inne dla nas istotne. One tylko ciągle dążą do zwiększania wymagań wobec pielęgniarek żeby móc zarabiać na nas pieniądze za kursy, które same wymyślają.

#8  2014.03.05 20:32:55 ~marianna

A moze by tak wreszcie drogie koleżanki otworzyć oczy i zmiast walczyć o jakieś smieszne grosze składek zacząć wymagać od Izb skutecznej walki o godziwe wynagrodzenie dla nas i godziwą pracę(normy).

#9  2014.03.05 20:47:45 ~m_piel.

Do ~marianna: A co stoi na przeszkodzie, aby powalczyć o jedno i drugie? Tylko tak pytam. A dla Elbląga składam podziękowania i gratulacje. Składka, jeśli już musi być, powinna być powiązana z najniższym wynagrodzeniem krajowym. Obecnie dla osób zatrudnionych na etacie to 1% wynagrodzenia tej osoby brutto. W wymiarze rocznym to jest naprawdę istotne uszczuplanie domowego budżetu pielęgniarek. Ponadto zapytam - gdzie ochrona danych osobowych? Osoba odprowadzająca składkę bez pośrednictwa pracodawcy musi przekazywać informację o wysokości swoich zarobków.

#10  2014.03.05 22:13:25 ~ pielęgni

Szanowni Państwo, to Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych jest tym ciałem, który podejmuje w formie uchwały decyzję o wysokości składek członkowskich. A czy ktoś się zagłębił, kto tworzy Krajowy Zjazd? Nie wiecie Państwo? A to błąd? To Wasze Koleżanki i Koledzy, których sami wybieraliście na delegatów do okręgowych izb, a później byli dalej wybierani do Krajowgo Zjazdu. Napewno były to Wasze fajne koleżanki/koledzy, z którymi łączyły Was układy koleżeńskie i bardzo często to było wykładnią dla ich wyboru na delegata. Zapytajcie się zatem SWOICH DELEGATÓW dlaczego podjęli taką decyzję. A może nie wiecie nawet kogo o to zapytać? Ilu Was było na wyborach delegatów? Aaa, nie było Was? Mieliście coś ważniejszego do załatwienia? A może Wam się nie chciało? Hmmm. Uderzcie się w piersi i zacznijcie od Siebie rozliczanie.

#11  2014.03.06 07:18:48 ~ewa

Sprawa składek bulwersuje mnie z nieco innej strony. Ostatnio w moim miejscu pracy zatrudniono pielęgniarkę, która po kilkuletniej przerwie odnawiała prawo wykonywania zawodu. Przez ostatnie lata nie pracowała, zajmowała się dziećmi. Aby otrzymać wspomniany dokument nakazano jej w Izbach zapłacić zaległe składki z .3 lat w kwocie powyżej 1000zł! Do momentu uregulowania należności nie wydano jej prawa wykonywania zawodu i nie mogła nawet na te składki zarobić! Coś tu jest nie w porządku, że od osób które nie pracowały przez kilka lat pobiera się jqakieś zaległości.

#12  2014.03.06 11:34:20 ~mąż piel

1% od PIT B za poprzedni rok tam jest prawdziwy przychód - koszty

#13  2014.03.06 18:04:38 ~Grażyna

Do ewy. Izba, która uzależniła wydanie prawa wykonywania zawodu od uregulowania składki postąpiła nie zgodnie z prawem. Zaległe składki można ściągać w drodze egzekucji, o ile się ją wdroży, ale nie wolno uzależniać wydania dokumentu prawo wykonywania zawodu od uiszczenia składki. Jeżeli Pani koleżanka z powodu nie wydania Jej prawa wykonywania zawodu (z powodu konieczności uiszczenia zaległych składek w wysok 1000 zł.) opóźniła swój powrót do zawodu to znaczy, że później zacznie zarabiać, a to znaczy, że utraciła potencjalne wynagrodzenie, a to oznacza roszczenie.

#14  2014.03.06 18:16:00 ~Grażyna

Do pielęgni. Ma Pani/Pan racje. Szanowne Koleżanki to nie kto inny jak nasze Koleżanki i Koledzy przegłosowali taką a nie inną uchwałę na Krajowym Zjeździe. Proszę jednak pamiętać, że uchwałę przygotowano na ten Zjazd wcześniej i zapewne robiła to ustępująca Naczelna Rada Piel i Poł. to nasi przedstawiciele za naszym przyzwoleniem to wszystko robią. W 2015 roku wybory, czas najwyższy podziękować tym, którzy teraz o wszystkim decydują. Nie wiem jak na waszych zjazdach budżetowych, ale na tym, o którym mi mówiono zainteresowanie delegatów budżetem było delikatnie mówiąc średnie. Wybory 2015 już blisko, Życzę mądrych decyzji.

#15  2014.03.06 18:22:57 ~Grażyna

A w zwołanie nadzwyczajnego zjazdu nie wierzę. To już od 2012 r. o tym się gada i nic. Proszę pamiętać, że zmniejszenie składki, to mniej pieniążków na wszystko i na nowe siedziby i kredyty za nie, i na szkolenia, i na pomoc socjalną. Wysokość składki moim zdaniem powinna być w jednej wysokości dla każdego członka samorządu, bez względu na jego dochód, przychód, formę wykonywania zawodu. To nie ZUS i NFZ gdzie działa zasada solidaryzmu społecznego. To instytucja, która dla każdego z nas może zrobić to samo, teoretycznie:) A tak poważnie to składka na poziomie 1% najniższej krajowej to chyba nie jest zły pomysł.

#16  2014.03.06 18:24:58 ~Grażyna

Pomyliłam się, chciałam napisać o 1% minimalnego wynagrodzenia.

#17  2014.03.07 19:33:06 ~piel

Pani Grażyno , my zarabiamy minimum państwowe , a na kontraktach z medycyny szkolnej i opieki długoterminowej jeszcze mniej i takie pobory nam załatwiły koleżanki i szanowni koledzy w drodze negocjacji z NFZ i MZ, Obecnie nie stać te grupy zawodowe na płacenie jakikolwiek składek do izb , bo nie starcza na nic! nie chcę być złym prorokiem , ale przy próbie ściągnięcia od tych koleżanek zaległych składek, może dojść do rozpierduchy która przyczyni się do utraty samodzielności przez pielęgniarki w Polsce jako niezdolne do podejmowania racjonalnych i odpowiedzialnych decyzji. To 45 izb ,świadczy o takim stanie rzeczy , aż nadto

#18  2014.03.07 22:18:53 ~tiko

Napiszcie proszę co zrobić i jak zmusić nasz samorząd do likwidacji znacznej części izb. Uważam,że izb powinno być tyle ile jest województw, czyli 16. Nie potrzebujemy 45 izb. One są mało efektywne, nie dbają o interesy pielęgniarek i w dodatku drogo kosztują. Ciepłe posadki osób tam pracujących mnie nie obchodzą.

#19  2014.03.07 22:40:15 ~Grażyna

Minimalne wynagrodzenia w 2014 zł to 1680 zł, czyli 1% to byłoby 16,80 zł. I składkę w takiej wysokości proponuję ustalić dla wszystkich. Co do obszaru działania izb i ich liczby to ustala to Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych na wniosek Okręgowych Zjazdów. Już widzę jak koleżanki jak Pani i Panowie piszą na tym portalu "Izbianki" pozwolą na przyjęcie uchwały na Okręgowym Zjeździe o zmianie obszaru działania i likwidacji tak naprawdę swojej izby i połączeniu izby z inną izbą. Jeżeli chcecie tego Państwo to musicie zobowiązać delegatów na Okręgowe Zjazdy do podjęcia takich uchwał, ale to będzie trudne.

#20  2014.03.07 22:49:54 ~Grażyna

Zjazdy budżetowe w tym roku były chyba już wszędzie. W 2015 roku będą dwa zjazdy na przełomie lutego/marca budżetowe, natomiast w koło października zjazd sprawozdawczo wyborczy.Nie wiem czy ktokolwiek poza nami tu, będzie zainteresowany zmianą obszaru działania izb, bo to już w tym roku zaczną się walki o mandaty i kolejne kadencje na stołkach. Wycena świadczeń pielęgniarki med. szkolnej i opieki długoterminowej w NFZ nie znajduje uzasadnienia w kosztach prowadzenia takiej działalności. Spróbujcie Państwo policzyć koszty we własnych firmach i podyskutujcie na ten temat w izbach i z Konsultantami Wojewódzkim i zobowiązać trzeba te Panie do rozmów z NFZ.

#21  2014.03.08 20:59:39 ~pielęgnia

Pani Grażyno. Bardzo dziękuję, że potwierdziła Pani fakt, że to nasze koleżanki/koledzy jako Krajowy Zjazd podjęły decyzję o wysokości składek członkowskich. Nie ważne jest, czy to był ustępujący Zjazd, czy też obecny VI. Faktem jest, że to sami sobie zafundowaliśmy taki poziom składek. Mam nadzieję, że niezadowolenie z wysokości składek pozwoli na odpowiedzialne wybory w przyszłości delegatów do okręgowych zjazdów. Mam nadzieję, że liczba wyborców będzie większa i przy wyborze osby będą kierowały się poziomem merytorycznym a nie tylko koleżeńskim.

#22  2014.03.08 22:48:16 ~Grażyna

Wybory w 2015 roku. Proszę zastanowić się czy zaproponowana przez mnie wysokość składki zależna od minimalnej płacy jest dla Państwa do przyjęcia. Może o tym podyskutujemy z naszymi Koleżankami w zakładach pracy.

#23  2014.03.08 22:51:29 ~Grażyna

Myślę, że delegaci na Krajowy Zjazd w 2015 roku, bo wątpię by zwołano nadzwyczajny Zjazd, powinni jechać z gotowymi projektami uchwał. W innym wypadku będą głosować to co zostanie przez naczelną rade przygotowane.

#24  2014.03.11 11:59:10 ~pielęgn

Popieram stanowisko co do wysokości składki od najniższej krajowej bo jak to wcześniej ktoś zauważył niestety nasze zarobki w większości szpitali kształtują się na zbliżonym poziomie.Kwota 40zł jest wygórowana i to znacznie.Pensje są od kilku lat na tym samym poziomie a niekiedy jeszcze pomniejszane uposażenia a składka wzrasta z roku na rok do tego wszystkiego jeszcze same musimy opłacać kursy i szkolenia.Myślę że Grażyna ma rację powinniśmy te kwestie przedyskutować w zakładzie pracy między nami i na Zjazd przedstawiciele powinni pojechać z "gotowcem".

#25  2014.03.12 21:25:04 ~ niewiarek

Nie jestem optymistką jeśli chodzi o nasze szanowne grono z izb. Pojadą na Zjazd po balangują ,i jeszcze nam dołożą. Tę sprawę moim skromnym zdaniem należny rozwiązać rozporządzeniem MZ i z zapisem o dobrowolnej przynależności do izb . Jeśli to cale towarzystwo nie poczuje finansowego bata na swoim karku to nic nie zrobi , by pielęgniarkom w tym kraju żyło się lepiej , skoro im jest bardzo dobrze.

#26  2014.03.12 21:41:30 ~piel. szk.

I co Pani znowu bajdurzy , ze wycena naszych świadczeń nie ma uzasadnienia w kosztach ? a jakie uzasadnienie ma wycena świadczenia pielęgniarki środowiskowej dla 6 lata za gotowość do pracy ponad 53 zł , podczas gdy pielęgniarka szkolna ma 48 zł za ciężką pracę. Kto tą wycenę świadczenia dla 6 latka zrobił? i czym uzasadnił? Bo rozporządzenie MZ mówi co innego. Człowiekowi nóż w kieszeni się otwiera na taką niesprawiedliwość. Czy żeby móc otrzymywać zapłatę za uczciwą pracę to musimy zawiązywać stowarzyszania by bronić się przed pazernością koleżanek i dyskryminacją urzędników? czy tak ma wyglądać solidarność pielęgniarska, że poza plecami ustala się stawki i opija jeszcze przed ukazaniem się zarządzeń, tylko dlatego, że się ma ,pokątne" dojścia?

#27  2014.03.12 21:46:42 ~piel

Będę z rodziną głosować ZA PIS , BY TEN SYSTEM OCHRONY ZDROWIA ROZPIRZYŁ , TO I MOŻE PRZYNALEŻNOŚĆ OBOWIĄZKOWĄ DO IZB ZNIOSĄ.Przynajmniej siatka płac dla pielęgniarek w całym kraju będzie taka sama i skończy się wreszcie to cwaniactwo kontraktowe

#28  2014.03.12 23:31:28 ~Grażyna

Do Pani piel.szk. Czy Pani uważa, że to co płaci NFZ za świadczenia pielęgniarskie znajduje uzasadnienie w kosztach prowadzenia działalności gospodarczej. Bo ja myślę, że obecna wycena świadczeń nie znajduje uzasadnienia w kosztach, tzn. jest wzięta z sufitu. Rozporządzenia MZ nic tu nie da i nie ma takiej delegacji ustawowej. To my same, sami musimy postawić na nogi to co stoi na głowie w samorządzie. Nikt za nas tego nie zrobi.

#29  2014.03.13 01:01:46 ~zuza

Przede wszystkim w samorządzie muszą znaleźć się osoby kompetentne z poszczególnych dziedzin pielęgniarstwa, a nie towarzystwo zmieniające tylko stołki. Ciągle te same nazwiska, te same gęby i nic się nie zmienia prócz stanu kont tych osób. Dość tego! Czy nie ma innych kompetentnych ludzi wśród nas? Ciągły pic i lans wciąż tych samych ludzi i mydlenie oczu. Jest coraz gorzej, a składki coraz wyższe, za co? Ludzie, nie dajmy się zwariować! Przecież im chodzi tylko o kasę na nas, naiwnych pielęgniarkach! Oczywiście ich zdaniem.Dość! Musi się coś zmienić! Zróbmy z tym porządek.

#30  2014.03.23 19:40:43 ~do Graż.

Widać ,że jest już pani bardzo stara i nie pamięta, lub nie ma dzieci. Ja płacę w szkole 25 zł m- c za dodatkową opiekę pielęgniarska i uważam, że ta kwota ma uzasadnienie w kosztach , mimo iż pielęgniarka w tym czasie,tylko" siedzi w gabinecie. Jestem jej bardzo wdzięczna , że taka się znalazła i jeszcze chce w szkole pracować. Uważam że przez tak myślące osoby jak Pani to tylko powstaje niepotrzebne zamieszanie i chaos

#31  2014.03.26 20:00:00 ~Majka

Panie Mariuszu bardzo Pana proszę aby dowiedział się Pan czy rzeczywiście na ostatnim marcowym posiedzeniu rady naczelnej gdzie miał być głosowany wniosek o nadzwyczajny zjazd w sprawie składek, celowo zaplanowano głosowanie w ostatnim dniu posiedzenia kiedy większość rady zabrała d.y w troki i wyjechała tak że nie było kworum żeby głosować ten wniosek i w ten sposób pani prezes może powiedzieć że chciała ale się nie udało

#32  2014.03.29 06:53:07 ~delegat

Wczoraj śląscy delegaci na OZPiP podjęli decyzję, że to pielęgniarki zapłacą podatek za kursy a nie Izba- zapytaj swojego delegata jak głosował - link do listy delegatów: http://www.izbapiel.katowice.pl/oipip-w-katowicach/organy-oipip/okregowy-zjazd-pielegniarek-i-poloznych

#33  2014.03.31 18:33:15 ~Ela

Pamiętam, że pierwsze co to zarząd krajowy Izb Pielęgniarskich po wygraniu ostatnich wyborów podniósł znacząco wynagrodzenia dla siebie i skarbnika. Pytam się, co te żłoby robią dobrego dla nas, pielęgniarek ? Oprócz podwyżek dla siebie i składek na Izbę, NIC ! Pytam się, po co nam potrzebne jest tak nieudaczne kierownictwo Izbą ? Najlepiej zlikwidować Izy a panie (pseudo)pielęgniarki z zarządu Izb skierować do ciężkiej i odpowiedzialnej pracy, np. w szpitalach.

#34  2014.03.31 18:59:57 ~delegat

Na zjeżdzie Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych w dn 27 03 2014 przegłosowany został wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Zjazdu w sprawie ujednolicenia i zmniejszenia składki do kwoty 15 zł na miesiąc . Prosimy o konkretne informacje od Was piszących na tym portalu ,która Izba jeszcze taki wiosek złożyła lub złoży podczas swojego Zjazdu. Tylko taka informacja pozwoli nam dowiedzieć się,które Izby robią nas w konia i głosują przeciw własnym członkom.Sprawę należy potraktować poważnie

#35  2014.04.16 09:03:12 ~Małgosia

Cieszę się, że ten temat nie przygasł. Podziwiam tą Izbę za podejmowane działania. pozostałe Izby boją się narazić Naczelnej Izbie. Wiadomo, chodzi o pieniądze dla siebie. Ja jużm kilkakrotnie pisałam bezpośrednio do Naczelnej Izby protest. Otrzymałam obietnicę, że na zjeździe zostanie ta kwestia przemyślana. Niestety w czaaie obrad, nie było nawet takiego punktu. Ja po prostu płacę połowę składki i nie zamierzam płacić więcej!

#36  2014.07.02 06:16:04 ~dzeni

Izby należy zlikwidowa pasozyty i to natychmiast

#37  2014.09.11 11:58:02 ~Ona 34

Absolutnie myslę że Izby nie są mi do niczego potrzebne! Jak można od pielęgniarek wymagać takiej samej składki na izby pip jak od lekarza na izby lekarskie ? Proszę porównać zarobki!

#38  2014.12.27 20:55:00 ~Iwona

Proponuję aby nasze środowisko pielęgniarek i położnych stało się solidarne i przeprowadziło referendum w sprawie składek członkowskich.

#39  2015.10.30 12:18:19 ~aaa

Zbliżają się wybory do Izb , poruszmy temat składek. Powinny być one ujednolicone dla wszystkich pielęgniarek, bo żadna forma zatrudnienia nie jest w Izbach specjalnie wyróżniana "gorliwością" w załatwianiu problemów.Pielęgniarki zatrudnione na umowę o pracę , nie martwią się o kontrakty, konkurencyjność i mają z racji pracownika zapewnioną wyższą emeryturę niż te samozatrudniające, gdzie płacą spore składki na ZUS, opłaty medialne, a na koniec zostają z najniższą emeryturą. Jednolita składka max 20 zł

Dodaj komentarz